CHMS

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

Recibíronse 78 escritos de propostas, observacións e suxestións, que sumadas a unha proposta da Delegación portuguesa da Comisión para o desenvolvemento e aplicación do convenio de Albufeira (CADC), fan un total de 79 escritos. Ademais recibíronse 9 propostas máis presentadas fóra de prazo. Presentáronse suxestións desde múltiples entidades, recibíronse diversas observacións do sector enerxético, a industria louseira, asociacións de veciños, concellos, asociacións de investigación, universidades, asociacións ecoloxistas e algúns particulares. Á vista da participación recibida e a cantidade de temas tratados, pódese cualificar o proceso de consulta pública como moi produtivo. A continuación preséntase unha listaxe dos interesados, aos que se lles asociou un código identificativo, xunto co número de observacións que realizaron na súa respectiva proposta.

DOCUMENTO DE SÍNTESES PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS (PDF-4,55MB )

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS RECIBIDAS E RESPOSTAS ENVIADAS

PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, 2016-2021

MEMORIA e ANEXOS:

1. CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES (PDF-1,59MB )

2. CAPÍTULO II: DESCRICIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN (PDF-24,27MB)

ANEXO 1: MASAS DE AGUA MOI MODIFICADAS (PDF-38,05MB)

ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS (PDF-14,33MB)

ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AGUA (PDF-61,96MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRICIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS (PDF-859,27MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS (PDF-116,92MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS (PDF-15,08MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AGUA (PDF-11,98MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AGUA (PDF-6,07MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS (PDF-5,65MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE CUSTOS DOS SERVIZOS DA AGUA (PDF-4,90MB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS (PDF-2,32MB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SEQUÍAS E INUNDACIÓNS (PDF-6,43MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF-4,05MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PDF-303,10MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO (PDF-3,16MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTAXE DE AUTORIDADES COMPETENTES (PDF-899KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN (PDF-23,20MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN (PDF-306KB)

NORMATIVA (PDF-1,92MB)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-5,91MB)

RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-2,60MB)

DOCUMENTO RESUMO DE INTEGRACIÓN DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (PDF-1,17MB)

CARTOGRAFÍA DIXITAL PLAN HIDROLÓXICO (ZIP-38MB)

Tamén se consolidou, tras o período de consulta pública de acordo coa mesma resolución da Dirección Xeral da Auga de 29 de decembro de 2014 (BOE 30 de decembro de 2015), o proxecto do plan de xestión do risco de inundación (PGRI), do plan hidrolóxico da parte española da Demarcación que se pode consultar en: http://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/plan-de-gestion-de-riesgos-de-inundacion

Plan Hidrolóxico 2016-2021. (Versión Consello da Auga)

De acordo coa Resolución da Dirección Xeral da auga, de 29 de decembro de 2014 (BOE de 30 de decembro de 2014) iniciouse o período de consulta pública durante seis meses (a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio) até o 30 de xuño de 2015, da proposta de proxecto de revisión de plan hidrolóxico (ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental), en cumprimento dos artigos 74 e 80 do Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica.

Tras o citado período de consulta pública da proposta de proxecto de revisión de plan hidrolóxico (ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental), e tras a avaliación das propostas, observacións e suxestións presentadas, exponse os documentos que conforman o citado proxecto do novo plan hidrolóxico do ciclo 2016-2021, e o seu Estudo Ambiental Estratéxico (EAE), consolidados:

PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, 2016-2021.

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS.

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 2016-2021.

Informes de Viabilidade

A Lei 11/2005, do 22 de Xuño, pola que se modifica a Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional, engade un novo apartado 5 no artigo 46 do Texto Refundido da Lei de Augas, coa seguinte redacción:

"5. Con carácter previo á declaración do interese xeral dunha obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que xustifique a súa viabilidade económica, técnica, social e ambiental, incluíndo un estudo específico sobre a recuperación dos custos. Elaborarase o mesmo informe con carácter previo á execución das obras de interese xeral previstas nos apartados 1, 2 e 3.

En ambos os dous supostos, os informes deberán ser revisados cada seis anos no caso de que as obras non se tivesen levado a cabo. Os informes e as súas revisións periódicas faranse públicos".

En cumprimento desta normativa, publícanse os informes correspondente a esta Demarcación Hidrográfica.

Informes de Viabilidad de Infraestructuras Hidráulicas: Demarcación Hidrográfica del Miño Sil (creada por RD 266/2008)

Política de cookies

Introducción xeral ao uso de cookies en CHMS.es, CHMINOSIL.es e CHMIÑOSIL.es

As cookies son arquivos que se poden descargar no seu equipo a través das páxinas web. Son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información. Entre outros, permiten a unha páxina web almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información obtida, pódense utilizar para recoñecer ao usuario e mellorar o servizo ofrecido.

Tipos de cookies

Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde donde se envían as cookies e trate os datos que se obteñan pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.

Existe tamén unha segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.

Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten los datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias e cookies de publicidade basada no comportamento.

Para más información a este respecto pódese consultar a Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas na web

A páxina web Confederación Hidrográfica del Miño-Sil utiliza Google Analytics, que é a ferramenta de analítica que axuda aos sitios web e aos propietarios de aplicacións a entender o modo en que os seus visitantes interactúan con eles. Utilízanse un conxunto de cookies (_utmt, _utma, _utmb, _utmc y _utmz) para recopilar información e informar das estadísticas de uso dos sitios web sen identificar persoalmente aos visitantes de Google. Máis información sobre as cookies de Google Analytics e información sobre a privacidade.

Tamén se descargan unha cookie de sesión e unha cookie de personalización que almacena o idioma seleccionado de presentación da páxina.

Por último, se descarga unha cookie de tipo técnico denominada cookie-compliance, propia e de tipo técnico. Xestiona o consentimento do usuario ante o uso das cookies na página web, co obxecto de recordar aqueles usuarios que as aceptaron e aqueles que non, de modo que aos primeiros non se lles mostre información na parte superior da página ao respecto.

Aceptación da Política de cookies

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil asume que vostede acepta o uso de cookies. Sen embargo, na parte inferior de cualqueira páxina do portal mostrarase información sobre a Política de cookies co obxecto de que vostede sea consciente.

Ante este recordatorio, o usuario pode realizar as seguintes accións:

  • Aceptar cookies: Si o usuario preme o botón de aceptación, non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a cualqueira páxina do portal.
  • Revisar a política de cookies: O usuario poderá acceder á presente páxina no que se detalla o uso de cookies, así como enlaces para modificar a configuración do navegador.

Cómo modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies de Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ou cualqueira outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente, a función de 'Axuda" lle mostrará cómo facelo.

Consulta pública Plan Hidrológico

Proxecto de Plan Hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil 2016-2021 (consulta pública rematada)

De acordo coa Resolución da Dirección General del Agua, de 29 de decembro de 2014 (BOE de 30 de decembro de 2014)iníciase o período de consulta pública durante seis meses (a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio) ata o 30 de xuño de 2015, da proposta de proxecto de revisión de plan hidrolóxico (ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental).

Durante o citado prazo, poderanse formular as oportunas observacións e suxestións dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Os documentos que conforman o proxecto de novo plan hidrolóxico (seguindo a estrutura formal sinalada no artigo 81 do Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica) e o seu Estudo Ambiental Estratéxico (EAE), pódense consultar nos seguintes enlaces:

MEMORIA e ANEXOS:

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN E ANTECEDENTES (PDF-1,08MB)

2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN (PDF-19,9MB)

ANEXO 1: MASAS DE AUGA MOI MODIFICADAS (PDF-78,1MB)
ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS (PDF-7,52MB)
ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AUGA (PDF-116MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS (PDF-103MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICCIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS (PDF-18,3MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS (PDF-9,07MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AUGA (PDF-17,2MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA (PDF-7,57MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS (PDF-1,28MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE COSTES DOS SERVIZOS DA AUGA (PDF-752KB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS (PDF-331KB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SEQUÍAS E INUNDACIÓNS (PDF-8,41MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF-1MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PDF-157MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUEMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO (PDF-1,21MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTADO DE AUTORIDADES COMPETENTES (PDF-512KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN (PDF-12,9MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMIENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN (PDF-133KB)

NORMATIVA (PDF-1MB)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-5,55MB)

RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-2,01MB)

Tamén se pode consultar a documentación na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, http://www.magrama.gob.es/es/

Froito da mesma Resolución de 29 de diciembre de 2014 (BOE 30 de diciembre de 2014), pusóse a consulta pública o proxecto de plan de xestión do risco de inundación (PGRI), da parte española da Demarcación que se pode consultar en: http://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/plan-de-gestion-de-riesgos-de-inundacion, así como na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, http://www.magrama.gob.es/es/

Periodo medio de pago a proveedores

O artigo 6.1 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración Central prevista no citado artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publica mensualmente esta información, que se encontra dispoñible no seguinte enlace:

 Informe sobre periodo medio de pago a proveedores (IGAE)

 

Documentos Iniciales 2009-2015 versión definitiva consolidada

Una vez finalizado el periodo de consulta pública de seis meses, recogido en el artículo 74 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, de los Documentos Iniciales del Ciclo de Planificación Hidrológica 2009-2015 "Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta", así como el proyecto de participación pública, y analizadas las observaciones recibidas en el citado plazo e incorporadas a los mismos las que se han considerado adecuadas, en los siguientes enlaces se pueden consultar las versiones definitivas consolidadas de los mismos:

Estudio General Demarcación (PDF-13MB)

Programa, Calendario y Fórmulas de Consulta (PDF-1,5MB)

Proyecto de Participación Pública (PDF-1,3MB)

Documento de respuesta de las alegaciones a los documentos iniciales 2009-2015 (PDF-259KB)

Informe de los artículos 5 y 6 de la Directiva Marco del Agua (PDF-20MB)

 

Informes de desenvolvemento do Plan Hidrolóxico 2009-2015

En cumplimento do artigo 87, “Seguimento dos plans hidrolóxicos”, do Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica, no que se sinala no seu apartado 4º) “…Dichos organismos (referidos a los organismos de cuenca), en el caso de demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, informarán con periodicidad no superior al año al Consejo del Agua de la demarcación y al Ministerio de Medio Ambiente sobre el desarrollo de los planes. Asimismo informarán a las administraciones a las que hubieran consultado sobre los extremos pertinentes …”, no seguiente enlace pódense consultar os informes de desenvolvemento do plan 2009-2015.

Informe de desenvolvemento do Plan Hidrolóxico 2009-2015 (SETEMBRO 2014) (PDF-840KB)

2º Informe de desenvolvemento do Plan Hidrolóxico 2009-2015 (SETEMBRO 2015) (PDF-1KB)

Doc. Inic. 2016-2021 versión definitiva consolidada

Unha vez finalizado o período de consulta pública de seis meses, recollido no artigo 74 do Regulamento da Planificación Hidrolóxica, dos Documentos Iniciais do Ciclo de Planificación Hidrolóxica 2016-2021 "Programa, Calendario, Estudo Xeral sobre a Demarcación e Fórmulas de Consulta," así como o proxecto de participación pública, e analizadas as observacións recibidas no citado prazo e incorporadas a estes as que se consideraron axeitadas, nos seguintes enlaces pódense consultar as versións definitivas consolidadas destes:

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.