Planificación Hidrolóxica

A Planificación Hidrolóxica concíbese como o instrumento fundamental para a xestión integral dos recursos hídricos a tavés da que se debe establecer un vínculo entre a situación actual e un futuro ordenado e lóxico caracterizado por un aproveitamento racional dos recursos hídricos, tratando de garantir as necesidades propias dos ecosistemas fluviais.

Planificación HidrolóxicaExisten dous tipos de Planificación Hidrolóxica que deben ser complementarios: a planificación estratéxica a longo prazo e a planificacón operativa a curto e medio prazo que permite avaliar situacións puntuais para poder realizar un proxecto amplio e concreto.

A Planificación Hidrolóxica require un coidadoso coñecemento dinámico do entorno que permita ter información non só do estado dos recursos no momento actual, senón tamén predicir a súa situación futura.

Para iso, realízanse unha serie de estudos que van máis alá das características puramente hidrolóxicas e que acadan diferentes variables como a calidade das augas, o contorno físico, o marco socio-económico, etc.

As tres principais funcións das Oficinas de Planificación Hidrolóxica, dacordo co artigo 7 do Real Decreto 984/1989, de 28 de xullo, polo que se determina a estrutura orgánica dependente da Presidencia das confederacións hidrográficas son as seguintes:

  • Elaboración, seguemento e revisión do Plan Hidrolóxico de Bacía.
  • Informes de compatibilidade co Plan Hidrolóxico de Bacía.
  • Redacción dos Plans de ordenación de extraccións en acuíferos declarados sobreexplotados ou en risco de estalo, así como en proceso de salinización.

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.