Calidade das Augas

A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas sinala no seu artigo 8 que os Estados Membros deberán establecer programas de seguimento do estado das augas con obxecto de obter unha visión xeral coherente e completa do estado das augas en cada demarcación hidrográfica.

Gotas

Esta obrigación da DMA trasponse ao ordenamento nacional a través do artigo 92.ter do Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas (TRLA). A través da que se encomenda á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil o control da calidade, a avaliación e seguimento do estado das masas de auga no seu ámbito territorial; esta obrigación engloba ás augas superficiais e ás subterráneas.

É importante destacar que os plans hidrolóxicos son a principal ferramenta para a xestión dos recursos hídricos e para lograr o bo estado das nosas augas superficiais e subterráneas e neles fíxanse obxectivos ambientais específicos para cada masa de auga, determínanse as medidas para aplicar e descríbense os programas de seguimento.

As redes de control son unha ferramenta necesaria que permite dar cumprimento á normativa vixente en materia de calidade de augas, así como garantir os obxectivos de calidade das augas establecidos no Plan Hidrolóxico da Demarcación.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.