Redes de Control da Calidade

AGUAS SUPERFICIAIS

A Rede de Control do Estado das Masas de Augas Superficiais (CEMAS) da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil intégrase polos seguintes programas/subprogramas:

 • Programa de control de vixilancia.
  O seu obxecto é obter unha visión xeral e completa do estado das masas de auga e está integrado polos subprogramas:
  • Subprograma de seguimento do estado xeral das aguas (VIG-01)
  • Subprograma de referencia (VIG-02)
  • Subprograma de control de emisións ao mar e transfronteirizas (VIG-03)
 • Programa de control operativo (OPE).
  Asígnase a aquelas masas nas que existe un risco de incumprimento dos obxectivos ambientais da DMA, así como nas masas de auga nas que existan vertidos de substancias prioritarias.
 • Programa de control de zonas protexidas.
  Se a masa está no Rexistro de Zonas Protexidas, neste caso, os programas de control compleméntanse para cumprir os requisitos adicionais de control mediante:
  • Programa de control de augas destinadas para el abastecemiento (ZP-01)
  • Programa de control nitratos (ZP-02)
 • Programa de control de investigación (INV).
  Se implanta ante o descoñecemento da orixe do incumprimento dos obxectivos medioambientais e cando é necesario estudar o impacto provocado na agua por determinadas presións poco coñecidas ou difíciles de cuantificar.
Os puntos que integran a Rede CEMAS das aguas superficiais, as súas estaciones e os programas/subprogramas asignados móstranse no documento REDE DE CONTROL DE AUGAS SUPERFICIAIS CHMS (PDF-747KB)

AUGAS SUBTERRÁNEAS

A Rede de Control do Estado Químico das Augas Subterráneas (CEQ) da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil pretende mostrar unha información fiable do estado cualitativo de todas as masas de auga. Dita Rede intégrase polos seguintes programas:

 • Programa de control de vixilancia (VIG).
  Ten como obxectivo obter unha visión xeral e completa do estado das masas de auga.
 • Programa de control operativo (OPE).
  Asígnase a aquelas masas nas que existe un risco de incumprimento dos obxectivos ambientais da DMA, así como nas masas de auga nas que existan vertidos de substancias prioritarias.
 • Programa de control de zonas protexidas:
  • Programa de control de augas destinadas para o abastecemento (ZP-01)
  • Programa de control nitratos (ZP-02)
 • Programa de control de investigación (INV).
  Implántase ante o descoñecemento da orixe do incumprimento dos obxectivos ambientais e cando é necesario estudar o impacto provocado na auga por determinadas presións pouco coñecidas ou difíciles de cuantificar.
As estacións que constitúen a Rede de CEQ das augas subterráneas e os programas asignados móstranse no documento REDE DE CONTROL DE AUGAS SUBTERRÁNEAS CHMS (PDF-570kB)

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.