Periodo medio de pago a proveedores

O artigo 6.1 do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención dos recursos dos réximes de financiamento previstos na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, establece que a Intervención Xeral da Administración do Estado calculará a información relativa ao período medio de pagamento a provedores da Administración Central prevista no citado artigo. Para dar cumprimento a este precepto, a IGAE publica mensualmente esta información, que se encontra dispoñible no seguinte enlace:

 Informe sobre periodo medio de pago a proveedores (IGAE)

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.