PLAN DE XESTIÓN DE RISCOS DE INUNDACIÓN

As inundacións constitúen un risco natural que ao longo do tempo provocaron a perda de vidas humanas e ocasionou custosos danos materiais, polo que a loita contra os seus efectos negativos non só require de solucións estruturais senón tamén doutras non estruturais como a implantación de sistemas de alerta, a corrección hidrológico - forestal e a correcta aplicación das medidas de ordenación do territorio.

Estas consideracións foron recollidas en normas europeas e estatais como a Directiva 2000/60/CE Marco sobre a auga, a Directiva 2007/60/CE relativa á avaliación e a xestión dos riscos de inundación e o Real Decreto 903/2010.

O Real Decreto 903/2010, de 15 de xullo, de avaliación e xestión riscos de inundacións, establece un marco para a avaliación e xestión dos riscos de inundación, co obxecto de reducir as consecuencias adversas potenciais da inundación para a saúde humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a actividade económica e as infraestruturas. Desta forma, o referido real decreto regula os procedementos para realizar a avaliación preliminar do risco de inundación, os mapas de perigo e risco, e os plans de xestión dos riscos de inundación en todo o territorio español.

A terceira e última fase da avaliación e xestión dos riscos de inundación consiste na elaboración e redacción do Plan de Xestión do Risco de Inundación, e que ha de integrarse na propia planificación hidrológica das correspondentes Demarcacións Hidrográficas.

En virtude do disposto no artigo 13.4 do Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación, o Goberno aprobou o Plan de Xestión do Risco de Inundación da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil mediante o Real Decreto 18/2016, de 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta e Melilla. (BOE de 22 de xaneiro de 2016).

 

 

PLAN DE XESTIÓN DE RISCOS DE INUNDACIÓN DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL

MEMORIA (PDF-5,07MB)

ANEJOS

ANEJO Nº 1 - Caracterización das ARPSIs (PDF-6,78MB)

ANEJO Nº 2 - Descrición do programa de medidas (PDF-2,11MB)

ANEJO Nº3 - Resumo dos procesos de información pública e consulta e os seus resultados (PDF-14,62MB)

ANEJO Nº 4 - Medidas específicas de coordinación coa parte internacional da Demarcación Hidrográfica (PDF-336,75KB)

ANEJO Nº 5 - Listado de autoridades competentes (PDF-194,79KB)

LIGAZÓNS A FASES PREVIAS DA EVALUCIÓN DE RISCOS DE INUNDACIÓN:

FASE I: AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE INUNDACIÓN

FASE II: MAPAS DE PERIGO E RISCO DE INUNDACIÓN E DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DAS ZONAS INUNDABLES

PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL

DÚBIDAS, COMENTARIOS E SUXESTIÓNS.

Co obxectivo de facilitar o contacto coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil dos interesados no proceso de avaliación e xestión dos riscos de inundación, regulada pola Directiva 2007/60/CE e o Real Decreto 903/2010, habilítanse as direccións electrónicas seguintes:

mapas_zonas_inundables@chminosil.es
contacto@chminosil.es

 

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.