PLAN HIDROLÓXICO 2022-2027 (EN VIGOR RD 35/2023)

PLAN HIDROLÓXICO 2022-2027 (VIXENTE, REAL DECRETO 35/2023, DO 24 DE XANEIRO, BOE 10 DE FEBREIRO DE 2023)

O plan hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil actualmente en vigor foi aprobado mediante o Real Decreto 35/2023, do 24 de xaneiro (BOE 10 de febreiro), polo que se aproba a revisión dos plans hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana e Ebro, en cumprimento do artigo 83 do Regulamento da Planificación Hidrolóxica, aprobado polo Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo.

O presente plan hidrolóxico sigue a estrutura formal recollida no artigo 81 do Regulamento da Planificación Hidrolóxica e está composto pola memoria, cos seus anexos correspondentes, e a parte normativa, e acompañase do Estudo Ambiental Estratéxico e toda a documentación asociada relativa ao proceso de avaliación ambiental estratéxica levado a cabo conforme á Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. Da mesma forma, inclúese o informe do Consello da Auga da Demarcación e a Conformidade do Comité de Autoridades Competentes (CAC)

A continuación, pódese consultar toda a documentación nos seguintes enlaces:

(Para a descarga de ficheiros de gran tamaño -varios MB- nos equipos Windows recoméndase pinchar co botón dereito do rato e seleccionar "Guardar enlace como" para gardar o ficheiro correspondente no equipo e abrilo unha vez finalizada a descarga).:

APÉNDICE CAMBIOS REALIZADOS SOBRE A VERSIÓN PRECEDENTE

DOCUMENTO DE SÍNTESE:

DOCUMENTO DE SÍNTESE

MEMORIA e ANEXOS:

MEMORIA

ANEXOS:

 1. ANEXO I: INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES
 2. ANEXO II: DESCRIPCIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN
  1. ANEXO 1: MASAS DE AUGA MOI MODIFICADAS
  2. ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS
  3. ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AUGA
  4. ANEXO 4. ESTUDO IMPACTO CAMBIO CLIMÁTICO
 3. ANEXO III: DESCRICIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS
 4. ANEXO IV: RESTRICCIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS
 5. ANEXO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS
 6. ANEXO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA
 7. ANEXO VII: EVALUACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA
 8. ANEXO VIII: OBXETIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS
 9. ANEXO IX: RECUPERACIÓN DE CUSTOS DOS SERVICIOS DA AUGA
 10. ANEXO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS
 11. ANEXO XI: PLANS DEPENDENTES: SECAS E INUNDACIÓNS
 12. ANEXO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS
 13. ANEXO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA
 14. ANEXO XIV: SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO
 15. ANEXO XV: LISTAXE DE AUTORIDADES COMPETENTES
 16. ANEXO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN
 17. ANEXO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN

 

NORMATIVA:

NORMATIVA

INFORME DE PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXERENCIAS RECIBIDAS

INFORME SOBRE PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXERENCIAS ARTIGO 80.4 RPH E PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXERENCIAS RECIBIDAS E RESPOSTAS ENVIADAS 2022-2027

INFORME CONSELLO DA AUGA DA DEMARCACIÓN (CAD) ARTÍGO 80.4 REGULAMENTO DA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA (RPH):

INFORME CAD

CONFORMIDADE DO COMITÉ DE AUTORIDADES COMPETENTES ARTÍGO 80.4 DO RPH:

CONFORMIDAD CAC

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO e RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

DOCUMENTO RESUMO DA INTEGRACIÓN DOS ASPECTOS AMBIENTAIS NA PROPOSTA FINAL DE PLAN HIDROLÓXICO (2022-2027)

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

PLAN DE XESTIÓN DOS RISCOS DE INUNDACIÓN 2º CICLO:

PLAN DE XESTIÓN DOS RISCOS DE INUNDACIÓN

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.