Autorizacións, concesións e outros usos

 Información acerca do importe das taxas

 • Acordo de suspensión de procedementos de autorización de instalación de pantaláns:

Resolución (PDF-222KB)

 • Solicitude de autorización de investigación de augas subterráneas

Impreso (PDF-80,22KB)

Folla informativa (PDF-295,91KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-162KB)

 • Solicitude de autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas

Impreso (PDF-75,96KB)

Folla informativa (PDF-442,39KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-155KB)

 • Solicitude de autorización para a derivación temporal de augas

Impreso (PDF-75,82 KB)

Folla informativa (PDF-287,69KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-221KB)

 • Solicitude de autorización para a curta de árbores

Impreso e Folla informativa (PDF-599 KB)

 • Solicitude de autorización para a extracción de áridos

Impreso (PDF-83,29 KB)

Folla informativa (PDF-301,25KB)

 • Solicitude de autorización para obras e instalacións

Impreso (PDF-77,88 KB)

Folla informativa (PDF-341,25KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-147KB)

Modelo de Declaración Responsable Obras en zona de fluxo preferente/zona inundable (PDF-52KB)

 • Solicitude de autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de cauces

Impreso (PDF-119,68 KB)

Folla informativa (PDF-292,46KB)

Modelo de Declaración Responsable Obras en zona de fluxo preferente/zona inundable (PDF-52KB)

 • Solicitude de autorización para usos agrícolas e forestáis

Impreso (PDF-74,57 KB)

Folla informativa (PDF-658,14KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-184KB)

 • Declaración responsable para o exercicio da navegación e flotación

Impreso (PDF-464 KB)

Resolución (PDF-4 MB)

Folla informativa (PDF-646 KB)

Protocolo desinfección (PDF-100KB)

Tríptico informativo mexilón cebra (PDF-425KB))

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-162KB)

Embalse de Castrelo de Miño (PDF-2MB)

Resolución de modificación 2021 (PDF-2,11MB)

 • Solicitude de constitución de comunidades de usuarios e aprobación da correspondente ordenanza, regulamento ou convenio

Impreso (Word-79KB)

Folla Informativa (Word-55,23KB)

Ordenanzas das comunidades de usuarios (Word-120,18KB)

Ordenanzas das comunidades de regantes (Word-88,32KB)

Modelo de convenio (Word-44,64KB)

 • Solicitude de reforma de ordenanzas e regulamentos ou convenios de comunidades de usuarios

Impreso (Word-133 KB)

 • Solicitude de autorización para cruzamento de liñas

Impreso (PDF-145,66KB)

 • Solicitude de concesión de augas para abastecemento á poboación

Impreso (PDF-44KB)

 • Solicitude de concesión de augas para usos gandeiros

Impreso (PDF-40,31KB)

 • Solicitude de concesión de augas para regos cun caudal menor de 8 litros por segundo

Impreso (PDF-42,59KB)

 • Solicitude de concesión de augas para a extinción de incendios

Impreso (PDF-39,66KB)

 • Solicitude de concesión de augas para outros usos

Impreso (PDF-42,27KB)

 • Solicitude de recoñecemento ao uso privativo por disposición legal

Impreso (PDF-44,05KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-151KB)

 • Solicitude de certificado de inscrición no Rexistro de Augas

Impreso (PDF-450KB)

 • Solicitude inicio trámite de competencia de proxectos

Impreso (PDF-34,77KB)

 • Cambio de titularidade concesión:

Impreso (PDF-40,44KB)

Folla informativa (PDF-62,03KB)

 

Unha vez completado o impreso correspondente, deberá remitilo á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, mediante calquera das vías descritas na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Se a súa solicitude non se axusta a algún dos modelos normalizados aquí expostos poderá, para precisar ou completar os datos dun modelo, acompañar ao mesmo os elementos que estime máis convenientes e serán tidos en conta polo Organismo.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.