Autorizacións, concesións e declaracións responsables

1.- APROVEITAMENTOS DE AUGA

 • Normativa para as captacións de augas subterráneas

1.1- Solicitude de usos privativos

1.2- Solicitude de concesión de augas

 • Solicitude de concesión de augas para abastecemento á poboación
 • Solicitude de concesión de augas para usos gandeiros
 • Solicitude de concesión de augas para regos cun caudal menor de 8 litros por segundo
 • Solicitude de concesión de augas para a extinción de incendios
 • Solicitude de concesión de augas para outros usos

1.3- Cambios de titularidade

1.4- Certificado de inscrición no Rexistro de Augas

 • Solicitude de certificado de inscrición no Rexistro de Augas

2.- COMUNIDADES DE USUARIOS


3.- COMPETENCIA DE PROXECTOS

 • Solicitude inicio trámite de competencia de proxectos

4.- NAVEGACIÓN


5.- SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN DOMINO PÚBLICO HIDRÁULICO E ZONA DE POLICÍA

  • ACORDO DE SUSPENSIÓN DE PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PANTALANES NA RIBEIRA SACRA:

6.- DECLARACIÓNS RESPONSABLES PARA ACTIVIDADES E USOS EN DOMINO PÚBLICO HIDRÁULICO E ZONA DE POLICÍA

 • Xestión de biomasa e usos forestais (retirada de árbores mortas, podas, etc.)
 • Mantemento de líñas eléctricas, de comunicacións e outras redes de servicios (abastecemento, saneameento, gas, etc.)
 • Actuacións de mantemento e mellora en edificacións, tomas e azudes e infraestructuras
 • Actuacións de conservación e mellora ambiental de cauces (retirada de residuos, reforestación tras incendios, mantemento de vexetación en zonas urbanas, etc.)
 • Instalación de elementos de delimitación, mobiliario urbano e paneis informativos ou publicitarios

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA


7.- TASAS E CÁNONES

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.