Perfil do Contratante

 

Perfil do ContratanteO Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, no seu artigo 53, define o perfil do contratante como o instrumento que asegura a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual da administración na que, os órganos de contratación difundirán, a través de Internet, o seu propio perfil do contratante.

O Perfil do Contratante da Confederación Hidrográfica do Miño - Sil está disponible en http://contrataciondelestado.es, e inclúe informacións referidas á actividade contractual deste Organismo, tales como anuncios de información previa, licitacións abertas ou en curso, e a documentación relativa ás mesmas.

Nesta páxina tamén se poden consultar os contratos adxudicados, os procedementos anulados e calquera información útil de tipo xeral (como as modificacións, se as houbese, e as liquidacions dos mesmos) así como os seguintes datos estatísticos:

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.