Aproveitamentos hidroeléctricos (reversión)

Recóllese neste apartado información relativa a aproveitamentos de auga para uso hidroeléctrico cuxa extinción foi declarada, e nos que existen obras construídas para a explotación que revertirán ao Estado, de acordo co establecido no artigo 132 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico.

Publícase, por ser de interese público, unha listaxe provisional daqueles aproveitamentos, así como os estudos realizados pola CHMS sobre a viabilidade para a súa explotación futura con fins hidroeléctricos.

Central

Río

Término municipal

Provincia

La Corbera

Boeza

Folgoso de la Ribera

León

San Juan de Boeza

Boeza

Folgoso de la Ribera

León

El Pelgo

Burbia

Toral de los Vados

León

Fuente del Azufre

Sil

Ponferrada

León

Enviande

Enviande

Chantada

Lugo

Vilasouto

Mao

O Incio

Lugo

Castadón

Lonia

Pereiro de Aguiar

Ourense

La Bomba

Arnoia

Ramirás e Cartelle

Ourense

Castro Caldelas

Edo

A Teixeira

Ourense

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.