Funcións

As confederacións hidrográficas están concibidas pola Lei de Augas (artigo 19 e posteriores) como os Organismos responsables da Administración Hidráulica das concas intercomunitarias. O artigo 21 da Lei de Augas establece como funcións dos Organismos de bacía:

  • FuncionesA elaboración do Plan Hidrolóxico de bacía, así como o seu seguemento e revisión.
  • A administración e control do Dominio Público Hidráulico.
  • A administración e control dos aproveitamentos de interese xeral ou que afecten a máis dunha Comunidade Autónoma.
  • O proxecto, a construcción e explotación das obras realizadas con cargo ós fondos propios do Organismo, e as que lles sexan encomendadas polo Estado.
  • As que se deriven dos convenios con comunidades autónomas, corporacións locais e outras entidades públicas ou privadas, ou dos subscritos cos particulares.

Se ben, coa aprobación do Real Decreto 266/2008, e ao modificarse a CHN quedando dividida nas Confederacións Hidrográficas do Miño-Sil e do Cantábrico, as funcións de cada unha quedan recollidas no seu artigo 1 do seguinte modo:

  • A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil exercerá as funcións atribuídas á Confederación Hidrográfica do Norte no ámbito territorial da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, á que se refire o artígo 3.1 do Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, polo que se fixa o ámbito das demarcacións hidrográficas.
  • A Confederación Hidrográfica do Cantábrico exercerá as funcións atribuídas á Confederación Hidrográfica do Norte no ámbito territorial da súa demarcación hidrográfica, á que se refire o artigo 3.1 do Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero polo que se fixa o ámbito das demarcacións hidrográficas.

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.