CONSULTA PÚBLICA DO ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES EN MATERIA DE XESTIÓN DAS AUGAS NA DEMARCACIÓN. CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA 2021-2027

Dacordo co Anuncio de la Dirección General del Agua, de 23 de enero de 2020 (BOE de 24 de enero de 2020) e en cumprimiento dos artigos 74 e 79 del Regulamento da Planificación Hidrolóxica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo , se inicia o período de consulta pública de seis meses -a contar desde o día seguinte á publicación no BOE-, do Esquema provisional dos Temas Importantes (EpTI) en materia de xestión das auguas da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil do ciclo de planificación hidrolóxica 2021-2027.

Durante o citado prazo, se poderán formular as propostas, observacións e suxerencias que se consideren convenientes dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A.

PRESENTACIÓN WEBINAR 7 DE ABRIL

VIDEO WEBINAR 7 DE ABRIL

ENQUISA GRAO DE ACORDO COS TEMAS IMPORTANTES DO EpTI

DÍPTICO RESUMO

Presentación (2MB-mp4)

Presentación Supergota

 supergota

O documento completo pódese consultar no seguinte enlace:

ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES. MEMORIA E ANEXOS

Para unha descarga máis rápida se pode obter o documento por apartados nos seguintes enlaces:

MEMORIA

ANEXO I FICHAS TEMAS IMPORTANTES

TEMA NºFichas
Resumo executivoFichas completas temas importantes
T01 Alteracións Hidromorfolóxicas Alteracións Hidromorfolóxicas
T02 Usos Hidroeléctricos Usos Hidroeléctricos
T03 Abastecemiento e protección das fontes de auga para uso urbano Abastecemiento e protección das fontes de auga para uso urbano
T04 Optimización da oferta de recursos hídricos  e xestión de infraestructuras Optimización da oferta de recursos hídricos  e xestión de infraestructuras
T05 Zonas protexidas. Ecosistemas acuáticos e terrestres dependentes do medio hídrico Zonas protexidas. Ecosistemas acuáticos e terrestres dependentes do medio hídrico
T06 Implantación do réxime de caudáis ecolóxicos Implantación do réxime de caudáis ecolóxicos
T07 Contaminación urbana e industrial Contaminación urbana e industrial
T08 Contaminación difusa Contaminación difusa
T09 Xestión forestal Xestión forestal
T10 Contaminación mineira e outras alteracións morfolóxicas Contaminación mineira e outras alteracións morfolóxicas
T11 Solos contaminados Solos contaminados
T12 Ordenación e control do dominio público hidráulico Ordenación e control do dominio público hidráulico
T13 Recuperación costes e financiación Recuperación costes e financiación
T14 Cambio climático Cambio climático
T15 Coordinación entre administracións Coordinación entre administracións
T16 Xestión do risco de inundación Xestión do  risco de inundación

DATA FIN DE PRAZO CONSULTA PÚBLICA: 30 DE OUTUBRO DE 2020

Usos Hidroeléctricos

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.