PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES) VERSIÓN DEFINITIVA APROBADA E VIXENTE

O plan especial de actuación en situacións de alerta e eventual seca da parte española da demarcación  hidrográfica Miño-Sil foi aprobado mediante a Orde TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembreo de 2018), pola que se aproba a revisión dos plans especiais de seca correspondentes ás demarcacións  hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar; á parte española das demarcacións  hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro; e ao ámbito de competencias do Estado da parte española da demarcación  hidrográfica do Cantábrico Oriental.

 

Nas seguintes ligazóns pódese consultar a versión definitivamente aprobada mediante a  precitada Orde TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembro de 2018) do PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES), versión actualmente en vigor.

 

Así mesmo é posible a descarga do informe sobre as observacións, propostas e suxestións recibidas durante o  precitado período de consulta pública e dos principais cambios levados a cabo e orixinados polo mesmo, así como todos os escritos recibidos e as respostas motivadas aos mesmos.


Da mesma forma recóllense aquí os documentos asociados ao proceso de avaliación ambiental estratéxica asociado, en cumprimento do artigo 29 e seguintes da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Esta versión do  PES foi sometida a informe preceptivo do Consello da auga da demarcación na sesión celebrada o 1 de xuño de 2018, en  observancia do artigo 27.2 da Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional e a informe do Consello Nacional da auga no pleno celebrado o 16 de outubro de 2018.

Toda a documentación do  PES pódese consultar nas seguintes ligazóns :

PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES).

MEMORIA E ANEXOS

MEMORIA

ANEXO I. RÉXIME DE CAUDAIS ECOLÓXICOS MÍNIMOS EN SITUACIÓNS DE SECA PROLONGADA.

ANEXO II. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA.

ANEXO III. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS DE AQUATOOL.

ANEXO IV. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1983. ÍNDICE INP.

ANEXO V. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1991. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VI. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1991-2007. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VII. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 2007-2017.ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VIII. FICHAS AVALIACIÓN DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

ANEXO IX. PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

ANEXO X. INFORME SOBRE As PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

Informe sobre as propostas, observacións e suxestións recibidas no proceso de consulta pública.

Propostas, observacións e suxestións recibidas e respostas enviadas.

AlegaciónCódigoInteresadoNº ObservaciónsResposta
Descargar documento de Alegación 001 Particular  de Vega de Espinareda  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 002  Ríos del Bierzo Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 003 Iberdriola Generación, S.A.U.  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 004 Asociación de Traídas de Aguas (COXAPO)  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 005  Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 006 Concello de Vigo  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 007 Fundación Nueva Cultura del Agua  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 008 Asociación Española de Hidrogeólogos, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Club del Agua Subterránea  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 009

SEO Birdlife 

Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 010 Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL)   6 Descargar documento de Respuesta
    TOTAL  40  

 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

INFORME AMBIENTAL

PUBLICACIÓN BOE INFORME AMBIENTAL

 OUTROS DOCUMENTOS

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DA AUGA

RESUMEN PLAN ESPECIAL DE SECA

ACORDO XUNTA DE GOBERNO

INFORME PRECEPTIVO DO CAD

EXPLICACIÓN DE VOTO IBERDROLA

PLAN ESPECIAL DE SECA ANO 2007 ( Orde MAM/698/2007, dO 21 de marzo ). DEROGADO POLA ORDE TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembro de 2018)

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.