Inundacións

Unha inundación é unha crecida temporal e excepcional no caudal do río, que pode deberse a causas naturais como artificiais. As primeiras son as máis frecuentes e son debidas a excesos de choiva coincidentes ou non cos desxeos, provocando unha elevada, execepcional e temporal escorrentía na bacía receptora.

InundaciónPor outro lado, a presión sobre as bacías, sobor de todo urbanística, reduce día a día o espazo fluvial, incrementa os riscos fronte as inundacións e menoscaba a protección medioambiental do Dominio Público Hidráulico.

A necesidade de evitar ou minimizar os efectos das inundacións levou á aprobación da Directiva Europea relativa á Avaliación e Xestión dos Riscos de Inundación (2007/60/EC, 23 Outubro de 2007). A nivel estatal, o Regulamento do Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), modificado polo Real Decreto (Real Decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, que modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico), incorpora os criterios de dita Directiva no que se refire ás zonas inundables, profundizando nas medidas de xestión do risco como instrumento fundamental para mellorar a protección da poboación. Recentemente, en xullo de 2010 promulgouse o Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión dos riscos de inundación, que completa a transposición da Directiva de Inundacións iniciada co Real Decreto 9/2008.

A Dirección Xeral da Auga incorporou, no ano 2007, o Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que está sendo precisado nas diferentes demarcacións hidrográficas. Este sistema recompilará toda a información sobre o fenómeno dipoñible en España e a completará naqueles territorios onde xa se realizaron estudos de inundabilidade, obtendo a información precisa para xestionar os espazos inundables.

O obxectivo do Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables é poñer a disposición de todas as administracións e do público en xeral, a información sobre a delimitación do Dominio Público Hidráulico e a cartografía de zonas potencialmente inundables existentes no noso país.(Enlace SNCZI).

A Confederación Hidrográfica do Miño - Sil dispón dos Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) como ferramenta básica para a xestión das inundacións (enlace web SAIH). Ademais, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente conta cun programa de mantemento e seguridade de presas e encoros.

 

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.