Secas

A seca é un fenómeno extremo caracterizado por un período de tempo con valores das precipitacións inferiores aos normais na área. Asóciase coa ausencia de auga nas súas distintas facetas: falta de choiva, carencia de humidade do chan, diminución de reservas en encoros e acuíferos, etc.

Aínda que na Demarcación do Miño-Sil a precipitación media case duplica a de España, a ausencia de regulación nalgúns dos principais sistemas de abastecemento de poboación expón problemas de escaseza ante as cíclicas situacións de seca con menoscabo do réxime de caudais ambientais.

Cabe distinguir os seguintes conceptos:

SecaEscaseza: Situación de carencia de recursos  hídricos para atender as demandas de auga previstas nos respectivos plans hidrolóxicos unha vez aseguradas as restricións ambientais previas.

Escaseza Estrutural: Situación de escaseza continuada que imposibilita o cumprimento dos criterios de garantía na atención das demandas recoñecidas no correspondente plan hidrolóxico.

Escaseza Conxuntural: Situación de escaseza non continuada que aínda permitindo o cumprimento dos criterios de garantía na atención das demandas recoñecidas no correspondente plan hidrolóxico, limita temporalmente a subministración de maneira significativa.

Seca: Fenómeno natural non predicible que se produce principalmente por unha falta de precipitación que dá lugar a un descenso temporal significativo nos recursos  hídricos dispoñibles (definición 62 da instrución de planificación hidrolóxica, aprobada pola Orde  ARM/2656/2008, do 10 de setembro).

Seca prolongada:Seca producida por circunstancias excepcionais ou que non puideron preverse razoablemente. A identificación destas circunstancias realízase mediante o uso de indicadores relacionados coa falta de precipitación durante un período de tempo e tendo en conta aspectos como a intensidade e a duración (definición 63 da instrución de planificación hidrolóxica).

Co obxectivo de minimizar os impactos ambientais, económicos e sociais en situacións de eventual seca, o Goberno de España aprobou, o 28 de novembro de 2018, o novo Plan Especial ante situacións de alerta e eventual seca ( PES), mediante a publicación no BOE da Orde  TEC/1399/2018, do 28 de novembro (BOE do 26 de decembro de 2018) . Este plan substitúe e derroga ao anteriormente vixente aprobado mediante Orde  MAM/698/2007, do 21 de marzo.

Este Plan Especial, que inclúe a análise desta demarcación, fai fincapé na necesidade de mellorar a xestión dos recursos  hídricos durante as situacións de seca prolongada e escaseza na conca.

Este novo  PES, presenta as seguintes novidades con respecto ao anterior:

1º) Diferéncianse os conceptos e diagnostícanse por separado a seca prolongada (falta de precipitacións e achegas) e a escaseza  conyuntural (dificultades temporais (non continuadas para a atención de demandas).

2º) A escaseza estrutural (continuadas dificultades fronte a demandas, escaseza continuada), trátase no  PH

3º) En coherencia introdúcese un dobre sistema de indicadores para diagnosticar estas dúas situacións.

4º) Úsase un sistema de indicadores máis  robustos calibrados e axustados tendo en conta os episodios xa acaecidos.

5º) Defínense unidades de territoriais de seca e unidades territoriais de escaseza sendo estas as unidades de diagnóstico.

6º) Quedan perfectamente acoutadas as situacións de seca prolongada, clarificando a admisión da deterioración temporal do estado dunha masa de auga.

7º) Os indicadores de escaseza conxuntural darán lugar así mesmo a medidas para mitigar o impacto da mesma sobre os usos da auga.

8º) Concrétanse cando se producen as situacións excepcionais por seca extraordinaria, esclarecendo os supostos de emprego do artigo 58 do texto refundido da Lei de Augas.

9º) Mellora na coherencia entre os  PES e os Plans Hidrolóxicos aprobados.

10º) Mellora da coordinación e cooperación entre administracións.

DOCUMENTACION :

PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL (PES).

MEMORIA E ANEXOS

MEMORIA

ANEXO I. RÉXIME DE CAUDAIS ECOLÓXICOS MÍNIMOS EN SITUACIÓNS DE SECA PROLONGADA.

ANEXO II. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA.

ANEXO III. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS DE AQUATOOL.

ANEXO IV. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1983. ÍNDICE INP.

ANEXO V. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1991. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VI. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1991-2007. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VII. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 2007-2017.ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VIII. FICHAS AVALIACIÓN DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

ANEXO IX. PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

ANEXO X. INFORME SOBRE As PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS.

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

Informe sobre as propostas, observacións e suxestións recibidas no proceso de consulta pública.

Propostas, observacións e suxestións recibidas e respostas enviadas.

AlegaciónCódigoInteresadoNº ObservaciónsResposta
Descargar documento de Alegación 001 Particular  de Vega de Espinareda  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 002  Ríos del Bierzo Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 003 Iberdriola Generación, S.A.U.  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 004 Asociación de Traídas de Aguas (COXAPO)  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 005  Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 006 Concello de Vigo  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 007 Fundación Nueva Cultura del Agua  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 008 Asociación Española de Hidrogeólogos, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Club del Agua Subterránea  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 009

SEO Birdlife 

Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 010 Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL)   6 Descargar documento de Respuesta
    TOTAL  40  

 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

INFORME AMBIENTAL

PUBLICACIÓN BOE INFORME AMBIENTAL

 OUTROS DOCUMENTOS

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DA AUGA

RESUMEN PLAN ESPECIAL DE SECA

ACORDO XUNTA DE GOBERNO

INFORME PRECEPTIVO DO CAD

EXPLICACIÓN DE VOTO IBERDROLA

PLAN ESPECIAL DE SECA ANO 2007 ( Orde  MAM/698/2007, do 21 de marzo ). DERROGADO POLA ORDE  TEC/1399/2018, do 28 de novembro (BOE do 26 de decembro de 2018)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.