Proxecto de Plan Hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil 2016-2021 (consulta pública rematada)

De acordo coa Resolución da Dirección General del Agua, de 29 de decembro de 2014 (BOE de 30 de decembro de 2014)iníciase o período de consulta pública durante seis meses (a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio) ata o 30 de xuño de 2015, da proposta de proxecto de revisión de plan hidrolóxico (ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental).

Durante o citado prazo, poderanse formular as oportunas observacións e suxestións dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Os documentos que conforman o proxecto de novo plan hidrolóxico (seguindo a estrutura formal sinalada no artigo 81 do Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica) e o seu Estudo Ambiental Estratéxico (EAE), pódense consultar nos seguintes enlaces:

MEMORIA e ANEXOS:

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN E ANTECEDENTES (PDF-1,08MB)

2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN (PDF-19,9MB)

ANEXO 1: MASAS DE AUGA MOI MODIFICADAS (PDF-78,1MB)
ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS (PDF-7,52MB)
ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AUGA (PDF-116MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS (PDF-103MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICCIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS (PDF-18,3MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS (PDF-9,07MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AUGA (PDF-17,2MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA (PDF-7,57MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS (PDF-1,28MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE COSTES DOS SERVIZOS DA AUGA (PDF-752KB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS (PDF-331KB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SEQUÍAS E INUNDACIÓNS (PDF-8,41MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF-1MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PDF-157MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUEMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO (PDF-1,21MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTADO DE AUTORIDADES COMPETENTES (PDF-512KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN (PDF-12,9MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMIENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN (PDF-133KB)

NORMATIVA (PDF-1MB)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-5,55MB)

RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-2,01MB)

Tamén se pode consultar a documentación na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, http://www.magrama.gob.es/es/

Froito da mesma Resolución de 29 de diciembre de 2014 (BOE 30 de diciembre de 2014), pusóse a consulta pública o proxecto de plan de xestión do risco de inundación (PGRI), da parte española da Demarcación que se pode consultar en: http://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/plan-de-gestion-de-riesgos-de-inundacion, así como na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, http://www.magrama.gob.es/es/

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.