Plan Hidrolóxico 2016-2021 (RD 1/2016)

PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, 2016-2021.

O plan hidrológico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil actualmente en vigor foi aprobado mediante o Real Decreto 1/2016, de 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrológicos das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar e Cantábrico Occidental, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana, Ebro e Cantábrico Oriental, en cumprimento do artigo 83 do Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrológica.

O presente plan hidrológico segue a estrutura formal recollida no artigo 81 do Regulamento da Planificación Hidrológica e está composto pola memoria, coas súas anejos correspondentes, e a parte normativa, e acompáñase de toda a documentación asociada relativa ao proceso de avaliación ambiental estratéxica levado a cabo conforme á Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.

A continuación pódese consultar toda a documentación nos seguintes links:

(Para a descarga de ficheiros de gran tamaño -varios MB- nos equipos Windows recoméndase premer o botón dereito do rato e seleccionar "Gardar enlace como" para gardar o ficheiro correspondente no equipo e abrilo unha vez finalizada a descarga)

CARTOGRAFÍA DIXITAL PLAN HIDROLÓXICO (PDF-17MB)

MEMORIA E ANEXOS

1. CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES. (PDF-2,21MB)

2. CAPÍTULO II: DESCRICIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN. (PDF-16,09MB)

ANEXO 1: MASAS DE AUGA MOI MODIFICADAS. (PDF-31,19MB)

ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS. (PDF-10,46 MB)

ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AUGA. (PDF-60,53 MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRICIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS. (PDF-852,21MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICCIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS. (PDF-80,68MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DE ZONAS PROTEXIDAS. (PDF-16,38MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AUGA. (PDF-16,19MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA. (PDF-12,07MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXETIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS. (PDF-7,9MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE CUSTOS DOS SERVIZOS DA AUGA. (PDF-5,36MB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS. (PDF-2,94MB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SECAS E INUNDACIÓNS. (PDF-9,09MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS. (PDF-66MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA. (PDF-109,86MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO. (PDF-3,16MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTAXE DE AUTORIDADES COMPETENTES. (PDF-953,62KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN. (PDF-17,98MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDIMENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN. (PDF-372,63KB)

CARTOGRAFÍA DIXITAL PLAN HIDROLÓXICO (ZIP-36MB)

NORMATIVA

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA Descargar (PDF-379,34KB)

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 2016-2021

OUTROS DOCUMENTOS

 

 

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.