A CHMS investirá máis de 600.000 euros na substitución da ponte sobre o río Sarria ao seu paso polo municipio lucense de Láncara

As obras consisten na demolición completa da estrutura existente e na construción dunha nova ponte de dous carrís, mantendo a localización para conservar a integración coa rede viaria Os traballos comezaron...

A Confederación do Miño-Sil inviste máis de 240.000 € no río Tea, ao seu paso polos municipios pontevedreses de Ponteareas, Salvaterra, Covelo, Mondariz e Mondariz Balneario

Nun tramo que abarca máis de 41 km de río, desde Ponte Maceira ata a desembocadura no Miño A zona de traballo atópase dentro da zona especial de conservación ZEC RÍO TEA e, por iso, antes do inicio...

A CH Miño-Sil intensifica os traballos de conservación de leitos na provincia de Lugo

Nestes días unha brigada composta por 4 operarios especializados e un capataz, traballan no rio Azúmara ao seu paso por Castro de Rei, traballos que supoñen un investimento que supera os 75.000 euros “Desde...

A CHMS intensifica os traballos de conservación e mellora dos leitos da provincia de Ourense, nos municipios da Bola e A Peroxa

Esta semana trabállase nos ríos Do Porto e Ourille ao seu paso pola Bola, e nos ríos Miño e Bubal nos tramos que discorren pola Peroxa Retíranse árbores secas, enfermas ou en perigo de caída, ademais...

Ourense, 28 de Maio de 2019

De acordo co apartado 1 do artigo 21 do Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación, a Avaliación Preliminar de Risco de Inundacións ( EPRI) actualizarase como moi tarde o 22 de decembro de 2018, e a continuación cada seis anos.

A tales efectos, a documentación da “Revisión e Actualización da  EPRI-2º Ciclo” da Demarcación  Hidrográfica do Miño-Sil someteuse a consulta pública nesta páxina WEB e nas oficinas da Comisaría de Augas (Comisaría Adxunta – Rúa Progreso,  nº 6 – 32003 – Ourense) por un prazo de 3 meses, tras a súa publicación no BOE nº 226 de 18/09/2018.

De acordo co apartado 4 do artigo 7 do citado Real Decreto 903/2010, tras finalizar o período de consulta pública da  EPRI de 2º ciclo (18 de decembro de 2018) e unha vez analizadas e informadas as alegacións, o documento final da revisión e actualización da Avaliación Preliminar de Risco de Inundacións ( EPRI) someteuse a informe do Comité de Autoridades Competentes da Demarcación, regulado no  R.D. 126/2007, do 2 de Febreiro, en reunión de data 21 de febreiro de 2019, informando o mesmo favorablemente.

Finalmente, de conformidade co artigo 7.5 do citado Real Decreto 903/2010, unha vez informada favorablemente o 8 de abril de 2019 polo Consello Nacional de Protección Civil e cumpridos os trámites establecidos na normativa, por resolución de data 12 de abril de 2019 ( B.O.E. nº 126 de 27/05/2019 ) o Ministerio para a Transición Ecolóxica acordou aprobar a revisión e actualización da Avaliación Preliminar do Risco de Inundación ( EPRI) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.

Exponse nesta páxina WEB, o documento final da "Revisión e Actualización da EPRI-2º Ciclo" da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil”, aprobado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

EPRI - 2º ciclo

(Revisión e Actualización da Avaliación Preliminar de Riscos de Inundación).

ENLACE FASES PREVIAS

DÚBIDAS E COMENTARIOS

Co obxectivo de enriquecer e mellorar esta documentación que pretenden reducir as consecuencias negativas das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, o medio ambiente e o patrimonio cultural en base ao disposto na Directiva 2007/60/CE e o Real Decreto 903/2010, habilítase a seguinte dirección electrónica:

-    mapas_zonas_inundables@chminosil.es

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.