PLAN HIDROLÓXICO DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, 2016-2021

MEMORIA e ANEXOS:

1. CAPÍTULO I: INTRODUCIÓN E ANTECEDENTES (PDF-1,59MB )

2. CAPÍTULO II: DESCRICIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN (PDF-24,27MB)

ANEXO 1: MASAS DE AGUA MOI MODIFICADAS (PDF-38,05MB)

ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS (PDF-14,33MB)

ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AGUA (PDF-61,96MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRICIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS (PDF-859,27MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS (PDF-116,92MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS (PDF-15,08MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AGUA (PDF-11,98MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AGUA (PDF-6,07MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS (PDF-5,65MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE CUSTOS DOS SERVIZOS DA AGUA (PDF-4,90MB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS (PDF-2,32MB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SEQUÍAS E INUNDACIÓNS (PDF-6,43MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF-4,05MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PDF-303,10MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO (PDF-3,16MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTAXE DE AUTORIDADES COMPETENTES (PDF-899KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN (PDF-23,20MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN (PDF-306KB)

NORMATIVA (PDF-1,92MB)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-5,91MB)

RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-2,60MB)

DOCUMENTO RESUMO DE INTEGRACIÓN DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (PDF-1,17MB)

CARTOGRAFÍA DIXITAL PLAN HIDROLÓXICO (ZIP-38MB)

Tamén se consolidou, tras o período de consulta pública de acordo coa mesma resolución da Dirección Xeral da Auga de 29 de decembro de 2014 (BOE 30 de decembro de 2015), o proxecto do plan de xestión do risco de inundación (PGRI), do plan hidrolóxico da parte española da Demarcación que se pode consultar en: http://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/plan-de-gestion-de-riesgos-de-inundacion

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.