Órgano de Cooperación

Comité de Autoridades Competentes

O artigo 36 bis do texto refundido da Lei de Augas dispón a existencia, no caso das Demarcacións Hidrográficas con bacías intercomunitarias, dun órgano de cooperación denominado Comité de Autoridades Competentes. O Real Decreto 126/2007, de 2 de febreiro regula a súa composición, funcionamento e atribucións.

 • Funcións:
  • Favorecer a cooperación no exercicio das competencias relacionadas coa protección das augas que posúan as distintas Administracións Públicas no seo da respectiva demarcación hidrográfica.
  • Impulsar a adopción polas administracións públicas competentes en cada demarcación das medidas que esixa o cumprimento das normas de protección do Texto Refundido da Lei de Augas.
  • Proporcionar á Unión Europea, a través dos Órganos competentes da Administración Xeral do Estado, conforme á normativa vixente, a información relativa á demarcación hidrográfica que se queira.
 •  Composición:
  • O Comité de Autoridades Competentes da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil está constituido polo Presidente, un Secretario y os vogais que se determinan no artigo 4 do Real Decreto 126/2007, de 2 de febreiro.

  • Será Presidente do Comité de Autoridades Competentes o do Organismo de conca, e actuará como Secretario, con voz pero sin voto, o Secretario Xeral do Organismo.

 • Actas:

 

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.