Órganos de Goberno

Presidente do Organismo

 • Funcións:
  • A representación legal do Organismo.
  • A función directiva e executiva do Organismo.
  • O coidado de que os acordos dos Órganos Colexiados se axusten á legalidade.

Xunta de Goberno

 • Composición:
  • A Administración Xeral do Estado.
  • Os usuarios da auga.
  • As comunidades autónomas.
  • As provincias (de acordo coa porcentaxe do seu territorio afectado pola bacía hidrográfica).
 • Funcións:
  • Aprobar os plans de actuación do Organismo.
  • Preparar os asuntos que se sometan ó Consello da Auga da Demarcación.
  • Propor ao Consello da Auga da Demarcación a revisión do Plan Hidrolóxico correspondente.

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.