Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Ordenación da canle e marxes do río Louro ao seu paso por Mos

Descrición e datos técnicos
Situación
Mos. Pontevedra
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
950.000 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Diputación de Pontevedra
Prazo
12 meses
Obxectivo

Recuperar o ámbito fluvial do río Louro, no tramo de 3 km. comprendido entre os viais Camiño Noveleda e Camiño dá Gata.

Descrición

O mal estado no que se encontraban o tramo de río en estudo e a senda fluvial, demandaban unha actuación urxente. Para resolver a problemática, a "Ordenación da canle e marxes do río Louro, ao seu paso por Mos" considerou as seguintes actuacións relacionadas entre si e que constitúen unha mellora ambiental:

Actuacións na canle do río Louro

As actuacións previas abrangueron a limpeza e as demolicións. Ademais executáronse actuacións de defensa como son diques e estabilización de noiros con bioingeniería. Por último realizáronse as plantacións e outras actuacións complementarias.

Entre as actuacións previas que se realizaron encóntranse as seguintes:

  • Limpeza e roza selectivas de ambas as dúas marxes, respectando a vexetación existente e favorecendo as especies do bosque de ribeira
  • Limpeza e retirada de sedimentos e carrexos por medios manuais, ata a cota da canle natural, ao longo de todo o río. Esta actuación favorece a recuperación do réxime fluvial natural
  • Retirada de obstáculos no río (bloques de pedra, muros...) para a súa reutilización ou envío a vertedoiro (tramos 1 e 2). Igualmente, esta actuación favorece a recuperación do réxime fluvial natural
  • Retirada da vexetación morta e residuos da canle
  • Derrubamento de muros en mal estado, cuxa estabilidade periga, recuperando e reutilizando os bloques en diques ben deseñados (tramos 4 e 5)
  • Levantado de firme do Camiño dá ponte do río para reforzo de muro

As actuacións de defensa e protección de marxes incluíron o seguinte:

  • Execución de novos diques de protección en zonas moi expostas ao esforzo erosivo do fluxo de auga do río e reconstrución de muros en mal estado, por deficiencias de deseño
  • Estabilización de noiros mediante técnicas brandas de bioingeniería, que inclúe unha estacada de madeiros de madeira en zonas onde a velocidade do río non excede de 2 m/s

As actuacións complementarias consistiron en:

  • A plantación de especies autóctonas de ribeira e sementeiras nas zonas onde se realizaron movementos de terra (extradorso de diques e estacadas de madeira), sen alterar as marxes en bo estado

Actuacións de recuperación da senda fluvial

A senda fluvial, con pavimento de material granular (zahorra e jabre), encontrábase en moi mal estado debido a un deseño non adecuado ao ámbito inundable. Por iso foi necesario o deseño dun novo pavimento cun material ecolóxico resistente e integrado no ámbito.

A senda fluvial discorre pola marxe dereita (dirección da corrente) e dividiuse en cinco tramos:

. TRAMO 1: CAMIÑO DE NOVELEDA- CAMIÑO DOMINGO BARRANCO MOS (426 m.)
. TRAMO 2: CAMIÑO DOMINGO BARRANCO MOS - ESTRADA EP-2601 (688 m.)
. TRAMO 3: ESTRADA EP-2601 - CAMIÑO DÁ PONTE DÁ VINA (390 m.)
. TRAMO 4: CAMIÑO DÁ PONTE DÁ VINA - CAMIÑO DÁ PONTE DOMINGO RÍO (571 m.)
. TRAMO 5: CAMIÑO DÁ PONTE DOMINGO RÍO - CAMIÑO DÁ GATA (664 m.)

As actuacións previas requiriron a limpeza e roza da traza e marxes da senda e a reparación ou execución de obras de drenaxe.

A execución do novo pavimento levou consigo o cajeado, a extensión e compactación da base. Ademais foi necesario executar a reposición de bordos, a integración de ODT no ámbito e a execución do sistema de drenaxe.

24/06/2015 Recepción das obras
17/06/2015 Final das obras
17/06/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.