Proxecto para a recuperación do regacho de Regueiro e mellora do saneamento en Laias, T.M. de Cenlle (Ourense)

Descrición e datos técnicos
Situación
Cenlle. Ourense
Tipo
Saneamento e depuración
Estado
Finalizada
Orzamento
350.000 euros (Convenio)
Financiamento
80% Fondos FEDER, 14,30% Ayuntamiento de Cenlle, 5,70% Diputación de Ourense
Prazo
5 meses
Obxectivo

A parroquia de Laias (Concello de Cenlle) contaba cun sistema de saneamento cun trazado paralelo e en ocasións superposto co regacho que conduce a auga da conca vertente da zona (Regueiro). Os colectores, tanto o utilizado para saneamento como o utilizado para pluviais, se encuentraban en mal estado, o que facía que se producisen numerosas filtracións de augas ao terreo e viceversa.

Por iso o obxectivo desta actuación foi recuperar parte da canle do regacho de Regueiro ademais de mellorar a rede de saneamento e con iso a calidade das augas que se verten á canle.

Descrición

A actuación consistiu por unha banda en substituír completamente a tubaxe de saneamento, previa demolición e retirada das canalizacións existentes, por unha tubaxe de PVC de Ø 315mm.

O seu primeiro tramo trazouse polas pistas asfaltadas, desde a parte alta do núcleo, cruzando a estrada N-120 mediante perforación dirixida topo no punto quilométrico PK 585+620, e continuando ata a última casa situada nesta zona baixa do núcleo. A partir de aquí colocouse a tubaxe paralela á canle, de tal forma que quedase fose do mesmo e protexida das posibles infiltracións do regacho. Finalmente, esta tubaxe conectouse co colector que discorre pola pista asfaltada que cruza baixo a ponte do ferrocarril. O entroncamento realizouse na zona anterior ao cruzamento co ferrocarril. Este colector, que chega á EDAR, é de PVC de recente construción.

Doutra banda, recuperouse o regacho de Regueiro na zona onde é coincidente co trazado do novo colector de saneamento. Desta forma, realizáronse as seguintes actuacións:

Demolición e retirada dos colectores de saneamento e pluviais anteriores que discorrían baixo o canle
Rexeneración do trazado da canle do regacho
Estabilización das marxes da canle mediante a formación de noiros con pendentes próximas ao 1V:1H estabilizadas con pedra ou dique combinada con vexetación
Revegetación con especies de ribeira, preferiblemente salgueiros e outras propias do lugar no estaquillado. Empregáronse árbores de maior porte como Fraxinus angustifolia (fresno), Salix atrocinera (salgueiro), Betula verrucosa (bidueiro branco) ou Alnus glutinosa (amieiro)
Formación dun carreiro con jabre compactado nunha das marxes da canle debaixo do cal se colocou o novo colector de saneamento para así poder acceder tanto ao propio regacho como aos pozos de rexistro do devandito colector para labores de mantemento. Leste está contido nun das súas marxes polo dique e no outro por un rollizo de madeira tratada

O carreiro é no seu maior parte de 1 m. de ancho excepto na zona de paso de tractores que é de 2,5 m. igual que o camiño polo que circulaban anteriormente e que coincide coa canle do regacho que se quere recuperar.

Este trazado implicou a construción de dúas obras de fábrica: por unha banda unha pasarela que permita cruzar o regacho, e por outro un pequeno pontón para o paso de tractores por encima da canle na zona onde anteriormente circulaban por encima do mesmo.

As estruturas da pasarela e do pontón sonse de formigón armado para adaptalas ao emprazamento que se dispón e dotóuselles de varandas de madeira tratada para protección dos viandantes e, no caso do pontón, de barreiras mixtas de aceiro e madeira para seguridade e protección.

A tubaxe de saneamento está enterrada baixo gabia, asentada sobre unha cama de area de 12 cm. e envolta con material seleccionado ata 20 cm. sobre a súa clave, enchéndose o resto da gabia, ata a capa do firme, con chan ordinario clasificado como adecuado. Os pozos de rexistro executáronse in situ con formigón armado, con tapa de fundición dúctil reforzada apta para tráfico pesado. A tubaxe no interior do pozo ten continuidade a media sección para evitar resaltos e sedimentaciones non desexadas.

Contempláronse a preparación e o acondicionamento de accesos á obra, sobre todo á zona de execución da estrutura de formigón armado (pontón) a cal se realizou mediante a extensión de macadam con tripla rega asfáltico.

A reposición dos firmes realizouse coas mesmas características do que había anteriormente, que no caso da estrada foi mediante mesturas bituminosas en quente e no resto con aglomerado, macadam e regas asfálticos, ou co terreo natural segundo sexa o caso.

 

04/12/2015 Recepción das obras
06/11/2015 Final das obras
06/06/2015 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.