Reconstrución dun paso sobre o río Airoa no T.M. dos Blancos (Ourense)

Descrición e datos técnicos
Situación
Os Blancos. Ourense
Tipo
Acondicionamento fluvial
Estado
Finalizada
Orzamento
152.000 euros (Convenio)
Financiamento
50% Fondos Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, 50% Diputación de Ourense
Prazo
3 meses
Obxectivo

A actuación consistiu na construción dun novo pontón sobre o río Airoa, no encontro do devandito curso de auga coa estrada municipal que comunica os núcleos dos Blancos e Nóveas, no termo municipal dos Blancos (provincia de Ourense), para substituír á obra de paso que existía por estar en situación de derrube, o que impedía o tránsito pola citada vía de comunicación.

Descrición

Contemplouse a construción dun pontón de 7 m. de luz libre, 3,5 m. de gálibo e 17 m. de lonxitude.

O pontón resolveuse estruturalmente mediante un marco de formigón armado tipo HA-25 executado "in situ", cunha laxa inferior de 50 cm. de espesor, unha laxa superior de 60 cm. de canto e uns hastiales de 40 cm. de grosor. O marco estará complementado coas correspondentes aletas para contención de terras construídas igualmente con formigón armado tipo HA-25.

Os accesos ao pontón e o tramo de viario sobre o mesmo afirmáronse mediante unha base de macádam de canteira de 15 cm. de espesor e unha tripla rega asfáltico con emulsión bituminosa.

No tramo de estrada afectado pola actuación pintáronse as marcas viarias de bordo de calzada, e instaláronse as barreiras de seguridade de chapa galvanizada dobre onda para protección viaria.

Para a execución das obras descritas requiriuse o desvío provisional da canle mediante ataguías de terra compactada.

Una vez finalizados los trabajos en las márgenes del río, se han nivelado los terrenos de éstas restituyendo su rasante original y se han restaurado las zonas de ribera afectadas durante las obras utilizando el suelo retirado en el área de actuación.

01/09/2015 Recepción das obras
12/08/2015 Final das obras
12/05/2015 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.