Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Proxecto de obras de defensa de marxes contra avenidas do río Sil na zona urbana de Ponferrada, T.M. de Ponferrada (León)

Descrición e datos técnicos
Situación
Ponferrada. León
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
3.000.000 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 10% Junta de Castilla y León, 10% Ayuntamiento de Ponferrada
Prazo
10 meses
Obxectivo

O obxecto desta actuación foi a execución das obras necesarias para a protección da zona urbana da localidade de Ponferrada ante avenidas do río Sil, no tramo desta canle comprendida entre a confluencia do río Boeza e a estrada de acceso ao núcleo de Toral de Merayo.

As obras de defensa de marxes coordináronse co Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ponferrada vixente, de forma que tamén quedan protexidas as zonas fluviais de marxe de posibles presións futuras inherentes ao desenvolvemento urbano. Posteriormente deberanse desenvolver actuacións complementarias para a recuperación ambiental da dinámica fluvial, creando amplos espazos de marxe de alto valor ecolóxico, que permitan usos compatibles de recreo e esparexemento da poboación.

Descrición

O ámbito de actuación abrangue un tramo de de 3.316 m. de lonxitude, comprendido entre a confluencia do río Boeza e a estrada de acceso ao núcleo de Toral de Merayo. As obras desenvólvense integramente na marxe dereita do río Sil coas seguintes actuacións:

Demolicións

No ámbito da actuación existían edificacións que eran interceptadas pola traza do dique de protección, polo que se demoleron. A tipoloxía responde a pequenas edificacións sen estrutura definida, compostas por muros de fábrica de bloques prefabricados, nunha soa planta e sen uso residencial.

Eliminación de recheos

No tramo final do dique existía un recheo de terras, situado en Zona de Fluxo Preferente, que representaba un importante obstáculo á corrente e que foi necesario eliminar na zona comprendida entre o dique e a marxe dereita do río Sil para recuperar a topografía natural do terreo.

Dique de protección

Propúxose como elemento de protección do núcleo urbano de Ponferrada, fronte á avenida de 500 anos, un dique lonxitudinal localizado na marxe dereita, comezando no muro de cachotaría situado augas abaixo da confluencia do río Boeza e finalizando na estrada de acceso ao núcleo de Toral de Merayo.

O trazado do dique segue sensiblemente a liña que delimita o chan urbano no PGOU de Ponferrada. O dique queda configurado en tres tramos construídos con materiais soltos e dous tramos executados mediante muros de formigón armado.

Vial de acceso a Toral de Merayo

No estudo de inundabilidad realizado no correspondente proxecto compróbase que as estruturas do vial de conexión de Ponferrada con Toral de Merayo, non dispoñen de capacidade abondo para a avenida de deseño, o que supón un obstáculo á corrente que é preciso corrixir. Por iso previuse a demolición e a reconstrución da obra de paso sobre a canle principal e a adecuación dos tramos de estrada contiguos á estrutura, para acordar a súa rasante coa nova obra de paso.

Recrecido do muro de cachotaría

De acordo cos cálculos hidráulicos realizados, o muro de cachotaría existente no comezo do tramo, necesita un recrecemento da súa coroación en parte do seu trazado para conseguir as cotas de protección necesarias para a zona urbana asentada no seu extradorso.

20/10/2015 Recepción das obras
30/09/2015 Final das obras
08/10/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.