Obra de emerxencia

Descrición e datos técnicos
Situación
A Veiga y Montederramo. Ourense
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
302.560,79 €
Financiamento
Fondos Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Prazo
7 meses
Obxectivo

Evitar situacións que supoñan grave perigo para as persoas que transiten por determinadas infraestruturas de paso ao producirse unha rebordadura destas pola enchente das augas.

Descrición

A actuación consistiu na demolición das estruturas existentes no río Matabois ao seu paso pola Veiga, no río Requeixo ao seu paso polo núcleo de Edreira e no río O Regato en Leboreiro, por ter estas unha capacidade de desaugadoiro insuficiente, ademais de realizar a retirada dos carrexos presentes na canle.

No caso dos ríos Matabois e Edreira construíuse unha ponte de vigas pretensar dobre "T" apoiadas sobre estribos de formigón armado consistentes en muros de formigón sobre zapata superficial, con recheo de terras no extradorso e na calzada ata alcanzar a cota definitiva. Procedeuse á colocación de vigas prefabricadas, prelousas e ferralla para a formación da lousa de compresión "in situ" e posterior formigonado desta. Posteriormente colocouse a barreira de seguridade e procedeuse a estender a capa de rodadura.

Así mesmo executáronse muros de dique augas arriba da estrutura para a protección das marxes, ademais do acondicionamento xeral da canle.

No caso do río O Regato realizouse a colocación de marcos prefabricar de formigón armado de dimensións 3.00 x 2.00 x 2.00 por módulo, a formación de muros de dique para a protección de noiros e o acondicionamento da rasante do camiño sobre os devanditos marcos, finalizando co acondicionamento xeral da canle.

13/02/2015 Recepción das obras
12/12/2014 Final das obras
11/04/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.