Obra de emerxencia "Reparación de danos por avenidas nas marxes do río Caldo en Lobios (Ourense) "

Descrición e datos técnicos
Situación
Lobios. Ourense
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
186.861,51 euros
Financiamento
Fondos Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Prazo
6 meses
Obxectivo

Protección das marxes do río Caldo mediante a consolidación dos noiros.

Descrición

A actuación consistiu en:

 • Reconstrución dun dique existente que se encontraba en moi mal estado e retranqueo da senda peonil na devandita zona
 • Construción dun novo dique e reposición do sendeiro afectado

Reconstrución de dique existente e retranqueo da senda peonil

Este dique reconstruíuse con pedra de canteira de máis de 1.500 kg de peso, con arestas cortantes, colocada a máquina. Previo á súa colocación realizáronse diversas actividades, destacando as seguintes:

 • Acondicionamento do camiño para acceder á zona de traballo
 • Dique para evitar a entrada de auga na zona de traballo
 • Movemento de terras para dar a pendente desexada ao noiro (2H:1V)
 • Gabia de 1 m. de profundidade e 1,7 m. de ancho para cimentación
 • Material de achega necesaria para a súa correcta execución
 • Colocación de geotextil para impedir o lavado dos finos

O dique está enterrado no leito do río 1,2 m. e conta cun pé de dique superior aos 3 m. de lonxitude para evitar a escavación e o conseguinte colapso ou xiro. Reforzouse con pedra a coroación do muro dique nunha lonxitude mínima de 2,5 m.

O dique ten dúas capas de bloques de pedra, adoptando un espesor mínimo de 1,50 m. Por outro lado, na parte inferior colocouse ungeotextil para evitar e impedir a perda de material do substrato baixo a acción hidrodinámica. Para evitar o fenómeno da erosión no tramo inicial, augas arriba, colocouse nos primeiros cinco metros un espesor dobre ao do resto do dique. A medición final do dique executado é de 2.280 m3.

Ten retranqueado a senda peonil existente nunha lonxitude de 70 m. O traballo consistiu na escavación dun espesor de 10 cm. para a formación de caixa. Posteriormente e para confinar o novo pavimento, colocáronse travesas de madeira nos laterais e nervio central. Estas travesas están semienterradas e fixadas sobre morteiro de cemento. O rematado consiste en pavimento de formigón con incrustacións de canto rodado estendido e fratasado por medios manuais.

Construción dun novo dique e reposición do sendeiro afectado

Augas abaixo do dique anteriormente descrito procedeuse á construción dun novo dique de peso superior aos 1.000 kg con pedra existente. En canto ás actividades desenvolvidas, estas son as seguintes:

 • Acondicionamento do camiño para acceder á zona de traballo
 • Dique para evitar a entrada de auga na zona de traballo
 • Movemento de terras para dar a pendente desexada ao noiro
 • Gabia de 1 m de profundidade e 1,7 m de ancho para cimentación formigonar
 • Material de achega necesaria para a súa correcta execución
 • Colocación de geotextil para impedir o lavado dos finos

Unha vez finalizada a súa construción procedeuse á reposición do sendeiro afectado, devolvéndoo ao seu estado orixinal. A medición final de reconstrución de dique foi de 1.000 m3.

28/11/2014 Recepción das obras
30/09/2014 Final das obras
07/04/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.