Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Emisario submarino de cabo Prioriño

Descrición e datos técnicos
Situación
Cabo Prioriño, Ferrol . A Coruña
Tipo
Saneamento e depuración
Estado
Finalizada
Orzamento
15.127.892,48 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Xunta de Galicia
Prazo
44 meses
Obxectivo

O proxecto do emisario submarino de Cabo Prioriño supón a execución das obras necesarias para garantir a vertedura final do efluente da EDAR de Cabo Prioriño, cumprindo cos usos litorais establecidos na zona. Neste sentido esta actuación componse esencialmente de:

  1. Desinfección na cabeza do emisario mediante Radiación UV
  2. Emisario submarino de 1.150 ml de lonxitude dividido en dous tramos

 

Descrición

As obras executadas han consistido na construción dun emisario submarino de 999,55 m. de lonxitude, cun sistema de desinfección por UVA da auga residual na cabeza do emisario.

Constan das seguintes partes:

  • Zona de desinfección, cunha Arqueta de Inicio de Desinfección (AlD), na que se recibe e mestura a auga proveniente do tratamento primario (pretratamiento) coa auga procedente do secundario (biolóxico) e da que saen dúas liñas de tratamento con raios UVA e unha terceira liña de bypass das canles.
  • Arqueta de Recollida Xeral de Auga (ARGA), que actúa como Cámara de conexión.
  • Pozo de finca e que posteriormente se utilizará como cámara de carga: A profundidade total do pozo é de 21,18 m., entre as cotas +16,5 m. e -4,68 m., sendo a sección teórica de escavación 165,13 m2, que corresponde a un pozo circular de 14,5 m. de diámetro.
  • Emisario submarino subdividido nos seguintes dous tramos por ser necesarios dous procesos construtivos totalmente distintos:Emisario de alivio de 36 m.
  • Primeiro tramo de 530 m., en túnel de 1,8 m. de diámetro interior, composto de tubos de formigón armado fincados, clase V e con xunta de dobre acanaladura que mellora a estanqueidad. O obxecto de fíncaa é salvar a zona de rompientes sen a realización de gabia algunha. Fíncaa iníciase á cota 3.68 m., na cámara de carga que hayal final da zona de desinfección, tamén obxecto deste proxecto, e sae no leito mariño á cota - 26.94 m.
  • Segundo tramo de 469,55 m., con de tubaxe de polietileno SDR-26, de 1400 mm. de diámetro exterior, apoiado sobre o fondo mariño e protexido por diques. Nos últimos 100 m. están situados os difusores. O tramo iníciase na cota -26.94 m. e finaliza á cota -48.77 m. con respecto ao nivel do porto do Ferrol.
  • Emisario de alivio de 36 m.

As instalacións terrestres están cubertas por unha nave prefabricada que, xunto coa urbanización, servizos auxiliares e viario interior, integrouse na obra da E.D.A.R. de Cabo Prioriño.

01/12/2011 Recepción das obras
21/11/2011 Final das obras
04/03/2008 Inicio das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.