Restauración Lugo

O MAGRAMA investirá máis de 650 mil euros en actuacións de restauración hidrolóxico-forestal nos ríos da provincia de Lugo

Serán restaurados e acondicionados máis de 90 km de canles

Os criterios de priorización realizáronse dependendo da problemática concreta das zonas

 

Capacidad Embalses

A reserva hidráulica española encóntrase ao 66,5% da súa capacidade total

Aumenta en 469 hm³ respecto á semana anterior

Inversión Limia

O MAGRAMA investirá máis de 800 mil euros nas obras de mellora do dominio público hidráulico e da capacidade de desaugadoiro do rio Limia (Ourense)

Demolerase a actual pasarela peonil de acceso ás piscinas, actualmente en desuso, e construirase unha nova

Ampliarase a ponte do Bouzo para permitir o paso simultáneo de dous vehículos e mellorar a seguridade vial

Convenio depuradora San Cibrao

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio executará as obras de mellora do saneamento e depuración dos municipios de San Cibrao dás Viñas e Pereiro de Aguiar (Ourense)

En total investiranse 5 millóns de euros financiados nun 80% polo MAGRAMA e no 20% restante pola Xunta de Galicia

Ambas as dúas actuacións evitarán que as augas sen depurar cheguen ás canles de ríos e encoros


O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio (MAGRAMA), a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), e a Xunta de Galicia, formalizaron esta mañá dous convenios de colaboración, cun investimento total de cinco millóns de euros, para mellorar o saneamento e depuración dos municipios de San Cibrado dás Viñas e de Pereiro de Aguiar (Ourense).

O primeiro convenio, asinado co Concello de San Cibrao dás Viñas, considera un investimento de 3,5 millóns de euros destinado á mellora do saneamento e a modernización da actual Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de San Cibrao dás Viñas, así como a formalización dunha encomenda de xestión para o mantemento e conservación das devanditas obras.

Mientras, el segundo convenio, por importe de 1,5 millones de euros, se ha firmado con el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar para la financiación y ejecución de las obras de mejora del saneamiento del municipio. Al igual que en el caso anterior, durante el acto de la firma también se ha formalizado la encomienda de gestión para el mantenimiento y conservación de dichas obras.

Ambos os dous acordos foron ratificados polo presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Marín, o conselleiro de Medio, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, e os alcaldes de San Cibrao dás Viñas e Pereiro de Aguiar, Manuel Pedro Fernández e Eliseo Fernández durante un acto celebrado na Subdelegación do Goberno en Ourense que estivo presidido polo delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez. Ao acto asistiron, ademais, o subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro, entre outras autoridades.

13-10-22-Firma-convenios-depuradoras-Pereiro-y-San-Cibrao-Ourense-2

Ambas as dúas actuacións están incluídas no programa operativo de financiamento con cargo aos Fondos de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil deseñou dentro do período 2007-2013, e que contan coa participación das poboacións implicadas, co obxectivo de levar a cabo actuacións para a mellora ambiental do ámbito dos ríos.

MELLORA DO SANEAMENTO E DA EDAR DE SAN CIBRAO DÁS VIÑAS

A actuación a executar en San Cibrao dás Viñas conseguirá eliminar as verteduras que actualmente chegan ao río Barbaña e aos regueiros próximos debido ao exceso de caudais que ten que soportar a actual rede de saneamento, que está a provocar que a auga chegue a rebordar nalgúns puntos do seu percorrido.

Ademais, corrixiranse unha serie de pequenas deficiencias detectadas na EDAR que xeran un deficiente tratamento de depuración.

En concreto, os traballos a executar consisten na instalación dun caudalímetro que permita a medición e o tratamento dos caudais de entrada á estación, a substitución da reixa de desbaste de grosos existente por unha nova, ademais da instalación dun segundo baruto rotativo de desbaste fino, xemelgo ao existente, e dunha bomba de areas no desareador-desengraxador nunha cota inferior que permita o seu funcionamento por gravidade.

Mellorásese tamén o decantador primario, actualmente en desuso, para preparalo como depósito de almacenamento e acondicionamento de augas con niveis de pH inadecuados para a súa posterior entrada ao biolóxico. Por ultimo instalásese un novo autómata que facilite o manexo e que poida ser programable en planta.

Por outra parte, e para mellorar a rede de saneamento, procederase á desconexión das redes de pluviais, do Sector C e do Polígono de San Cibrao, do sistema xeral de saneamento e construiranse senllos desareadores ademais das conducións necesarias para levar as augas tratadas ás canles próximas. Por último, construirase un tanque de tormentas no aparcadoiro do polígono de San Cibrao, na zona de Reboredo, de 2.000 m3 de capacidade, e realizaranse outras pequenas melloras na rede, entre elas, a modificación do colector na zona do campo de futbol e a eliminación de vertedura do polígono Barreiros.

A actual EDAR foi deseñada para dar servizo a unha poboación de aproximadamente 55.000 habitantes, é dicir para tratar as verteduras de augas residuais urbanas das aglomeracións próximas á súa situación, así como as verteduras procedentes dos polígonos de Pereiro de Aguiar, Parque Tecnolóxico, Polígono Industrial de San Cibrao, Cidade do Transporte, Polígono comercial, as áreas industrial-comercial de Barreiros e industrial-comercial e urbana de San Cibrao e O Piñeiral e outras zonas urbanas da conca do Barbaña.

O investimento estimado será de 3,5 millóns de euros, que serán sufragados nun 80% polo MAGRAMA, a través da CHMS, e o 20% restante pola Xunta. O prazo de execución estímase en 18 meses.

MELLORA DO SANEAMENTO DA EDAR DE PEREIRO DE AGUIAR

Polo que respecta ás obras previstas en Pereiro de Aguiar, a actuación vai ir finalizar dirixida as obras necesarias para a posta en funcionamento da EDAR, que actualmente se encontra parcialmente executada.

Os traballos completaranse coa conexión á EDAR dos colectores de saneamento da Urbanización de Monterrrei, Colexio Miraflores, o Polideportivo, colexio e residencia xeriátrica de Monterrei e os núcleos do Penedo e Pedraio.

Desta forma poderanse tratar todas as verteduras da zona, xa que actualmente existen varios puntos de verteduras non tratadas axeitadamente e próximos á cola do encoro de Cachamuiña que é, xunto co encoro de Castadón, a captación principal de auga para o abastecemento á cidade de Ourense.

O custo estimado das actuacións ascende a 1,5 millóns de euros, dos cales o MAGRAMA, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, sufragará o 80% do investimento e a Xunta de Galicia o 20% restante.

Descargar PDF

Capacidad Embalses

A reserva hidráulica española encóntrase ao 65,6% da súa capacidade total

Diminúe en -268 hm³ respecto á semana anterior

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.