Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Mellora do saneamento de Pereiro de Aguiar

Descrición e datos técnicos
Situación
Parque Empresarial, Pereiro de Aguiar. Ourense
Tipo
Saneamento e depuración
Estado
Finalizada
Orzamento
1.500.000 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Augas de Galicia
Prazo
18 meses
Obxectivo

• Posta en valor da E.D.A.R. do polígono industrial de Pereiro de Aguiar, actualmente en desuso mediante a instalación de equipos e terminación da obra civil
• Recollida das augas residuais domésticas, laminación e condución á E.D.A.R. para o seu tratamento e vertedura a un afluente do río Loña

Descrición

As obras consistiron na construción dunha rede de saneamento que conecte coa E.D.A.R. Deste xeito préstase servizo aos núcleos de Pedraio e Ou Penedo, ao Colexio Miraflores, ao Complexo Polideportivo de Monterrei e a Residencia Xeriátrica ata a súa conexión á E.D.A.R.

Así mesmo, leváronse a cabo as obras necesarias para completar as instalacións da E.D.A.R. ao obxecto de que esta sexa operativa cumprindo cos requisitos de vertedura.

ACTUACIÓNS NA REDE DE SANEAMENTO

Colectores

Respecto da rede de saneamento, executouse un colector de diámetro nominal 300 mm. para conectar a E.D.A.R proxectada coa rede existente, empregando tubaxes de PRFV SN-5000.

Tanque de tormentas

Trátase dun depósito enterrado con dimensións en planta de 20,3 x 9,0 m. e profundidade media de 4 m. A solución estrutural que se expuxo para o tanque consiste nunha laxa superior maciza de formigón armado apoiada no muro perimetral e muros interiores. O canto estrutural analizado para a laxa superior é de 30 cm. O fondo do tanque materialízase mediante unha laxa de cimentación de formigón armado de 40 cm de espesor. Os muros de formigón son encofrados a dúas caras de 40 cm. de espesor.

As características técnicas do tanque de tormentas son:

Volume: 320 m3
Caudal de entrada: 468,68 l/s
Caudal a rede: 5,16 l/s
Caudal de vertedura: 463,52 l/s
Equipos: válvula de regulación tipo Vortex, limpador autobasculante, reixa de grosos e iluminación

Estación de bombeo

Trátase dun depósito enterrado con dimensións en planta de 2,5 x 4,5 m. e profundidade media de 4 m.

A solución estrutural que se expuxo para o pozo consiste nunha laxa superior maciza de formigón armado apoiada no muro perimetral e muros interiores. O canto estrutural analizado para a laxa superior é de 25 cm. O fondo do pozo materialízase mediante laxas de cimentación de formigón armado de 30 cm. de espesor. Os muros de formigón son encofrados a dúas caras de 30cm. de espesor.

Actuacións na E.D.A.R.

A E.D.A.R debe ter unha capacidade de tratamento para 1.497 h.e. A solución parte da xa executada, consistente nun proceso convencional de lodos activados por mestura completa, sistema de oxidación total, con nitrificación-desnitrificación simultánea, nun reactor biolóxico en forma de anel circular envolvente ao decantador secundario, con aireación mediante aireadores sumergibles.

A continuación descríbese o sistema de depuración final, diferenciando as distintas fases e describindo a actuación prevista:

Liña de auga

Obra de chegada

A obra de chegada constaba anteriormente de dúas liñas de desbaste, unha delas con reixa automática e a outra con reixa manual. Foi necesario instalar un tamiz autolimpiante no beizo de alivio para reter as partículas sólidas cando se supere o caudal punta previsto para o pretratamiento.

O bombeo de auga bruta nas instalacións anteriores era de 2+1, con bombas de ata 35m3/h para o caudal previsto. Substituíuse unha das bombas mantendo unha das existentes como apoio en caudal punta, sendo necesario dispoñer dun variador de frecuencia que adecúe o seu funcionamento.

Pretratamiento

O sistema anterior consistía en dúas liñas (1+1) de desbaste de finos mediante roto-tamices e unha canle de desarenado-desengrasado mediante canle aireada, con clasificador de areas e concentrador de graxas. Contemplouse a instalación das tolvas de areas e graxas e a conexión co reactor biolóxico.

Tratamento biolóxico

Trátase dun proceso convencional de lodos activados por aireación prolongada, con nitrificación?desnitrificación, nun reactor biolóxico en forma de anel circular envolvente ao decantador secundario.

O proceso de aireación leva a cabo mediante aireadores sumergibles. Os tres aireadores sumergibles instalados anteriormente teñen unha potencia instalada de 20,5 kw. distribuída entre 2 aireadores de 7,5 kw. e un de 5,5 kw. Considerando unha transferencia de 1,5 kg Ou2/kwh, resulta unha capacidade de osixenación dispoñible de 30 kgO2/h, superior ao consumo punta de osíxeno previsto, polo que se considerou deixar fóra de servizo uno dos equipos de 7,5kw.

Tratamento terciario

Actualmente non hai instalado ningún elemento deste proceso, polo que se contempla a microfiltración mediante filtro de discos de tea filtrante, con tamaño de filtración de 10 micras. Empregando este sistema de filtración, asegúrase unha auga tratada con valor de sólidos suspendidos de 10 mg/l, asegurando unha desinfección efectiva por ultravioletas. Para este caudal selecciónase un filtro DynaDisc modelo TD1902/02, con dous discos instalados, construído en aceiro inoxidable AISI304 e con tea filtrante de Poliéster.

Para a esterilización óptase por un sistema de xestión automática de desinfección UV con capacidade de tratamento do caudal máximo cunha contaminación de saída < de 500 ufc / 100 ml. O sistema seleccionado é un reactor UV modelo LBX33 con oito lámpadas SPEKTROTHERM XLR10, con placas homogeneizadoras do caudal, para evitar zonas de sombra e fluxos preferentes. Inclúese un sistema de monitoraxe da intensidade UV mediante sensor UV calibrado a 254 nm. O sistema de limpeza é automático, sen adición de axentes químicos.

Saída de auga tratada e alivio

Liña de lodos

Ao obxecto de completar a liña de lodos, construíuse un espesador de lodos estático aéreo, en formato cilíndrico vertical aberto e fondo inferior cónico a 60º apoiando no chan, fabricado en PRFV. Este elemento conectouse ao sistema de espesamiento de lodos por gravidade da anterior instalación mediante decantadora centrífuga. Tamén se contemplou a instalación dunha tolva para a recollida de lodos deshidratados.

 

24/03/2015 Recepción das obras
28/02/2015 Final das obras
07/03/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.