Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Protección das marxes contra a erosión no río Louro no Porriño

Descrición e datos técnicos
Situación
O Porriño. Pontevedra
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
270.000 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Concello do Porriño
Prazo
5 meses
Obxectivo

Protección das marxes do río Louro mediante a consolidación dos noiros.

Descrición

As obras baséanse na recuperación ecolóxica e social mediante actuacións de protección de marxes con dique e tratamentos de bioingeniería, en consonancia co ámbito en que se enmarcan, garantindo a conservación dos seus valores ambientais asociadas a esta canle e asegurando a súa integración na ordenación da poboación.

Partindo destas premisas, os obxectivos que se pretenden conseguir co proxecto son os seguintes:

 • Conservación e mantemento do Dominio Público Hidráulico e as súas servidumes
 • Mellora ambiental do ámbito
 • Conservación, restauración e adecuación de noiros e marxes
 • Potenciación do uso social para os cidadáns
 • Mellora da mobilidade no municipio
 • Demolición de zonas abandonadas
 • Mellora das instalacións existentes
 • Fomento da educación ambiental e do patrimonio histórico e cultural do ámbito vinculado ás ribeiras

Así mesmo perséguense outra serie de obxectivos que poden clasificarse da seguinte forma:

Obxectivos ecolóxicos:

 • Promover as especies florísticas autóctonas
 • Favorecer as especies faunísticas da zona, achegándolles refuxio e alimento
 • Recuperar os lugares degradados
 • Manter o réxime fluvial natural

Obxectivos sociais no futuro:

 • Crear lugares de ocio e esparexemento
 • Promover actividades lúdicas e deportivas no ámbito do medio fluvial (paseos, uso da bicicleta, sendeirismo, deportes autóctonos,...etc.)
 • Mellorar o aspecto estético do tramo
 • Favorecer o achegamento dos cidadáns ao bosque de ribeira e o seu ámbito (froitos silvestres, sombra, son da auga, paisaje,...etc.)

Neste sentido incídese na premisa de conservar e mellorar as condicións ambientais do ámbito, favorecendo as características ecolóxicas deste ámbito ripario.

O tramo de río afectado pola actuación non alcanza os dous quilómetros.

03/02/2015 Recepción das obras
29/11/2014 Final das obras
16/08/2014 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.