Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Estación depuradora de augas residuais de Cabo Prioriño

Descrición e datos técnicos
Situación
Cabo Prioriño, Ferrol. A Coruña
Tipo
Saneamento e depuración
Estado
Finalizada
Orzamento
36.859.331,76 euros
Financiamento
85% Fondo de Cohesión, 15% Xunta de Galicia
Prazo
48 meses
Obxectivo

A E.D.A.R. de Cabo Prioriño proxéctase para tratar a auga residual dos municipios de Ferrol, Narón e Neda, un total de 200.000 h-e, acorde ao establecido na Directiva 91/271/CEE, do 21 de maio. O proceso biolóxico considerado é o de Biofiltración, reducindo espazo e garantindo o funcionamento da desinfección.

Descrición

As obras executadas consistiron na execución dunha E.D.A.R. para os municipios de Ferrol, Narón e Neda, municipios que xunto coa achega da industria da zona supoñen uns 200.000 h-e.

Os caudais de deseño da planta son:

 • Mínimo: 715 l/s
 • Medio: 1.150 l/s
 • Punta: 1.485 l/s
 • Máximo: 6.500 l/s

Como características da auga tratada na planta establécese, canto menos:

 • pH: entre 6,5 y 9,0
 • Porcentaxe mínima de reducción de DBO5: 75%
 • Porcentaxe mínima de reducción de SS:  90%

Como características mínimas dos lamas xerados na planta establécese:

 • Lama tras a deshidratación:
  • Sequedad (% en peso de materia seca): >25%
  • Estabilidade (% de materia volátil): <40%)
 • Lama tras o secado térmico:
  • Sequedad (% en peso de materia seca): >70%

A planta está configurada por:

 • Líña de Auga
  • Obra de chegada e elevación de auga bruta
  • Dous (2) válvulas de regulación tipo Obno-Rombo
  • Cinco (5) bombas somerxibles de tipo hélice, unha en reserva, de 3.600 m3/h de caudal unitario a unha altura de 6,2 m.C.A.
 • Desbaste
  • Catro (4) canles de desbaste, equipadas con barutos de 3 mm. de paso, de limpeza automática, fabricados en aceiro inoxidable AISI-316 L.
 • Desarenado- desengrase>
  • Cinco (5) desarenadores de 4 m. de anchura y 29 m. de lonxitude
 • Decantación Primaria lamelar
  • Tres (3) decantadores lamelares tipo SEDIPAC
 • Biofiltración
  • Seis (6) filtros biolóxicos tipo BIOFOR recheos con BIOLITE
 • Línea de Fangos
  • Espesamento de lamas
  • Dixestión anaerobia e estabilización química de emerxencia
  • Deshidratación
  • Secado térmico
  • Almacenamento de gas

 

 

30/11/2010 Recepción das obras
21/10/2010 Final das obras
21/11/2006 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.