Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Adecuación da canle e ordenación de marxes dos ríos Sarria e Celeiro (1ª fase)

Descrición e datos técnicos
Situación
Sarria. Lugo
Tipo
Protección fronte a inundacións
Estado
Finalizada
Orzamento
6.700.000 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Augas de Galicia
Prazo
24 meses
Obxectivo

O obxectivo da actuación consiste en minimizar o risco de inundación do núcleo urbano da vila de Sarria, para iso deseñouse unha mellora das condicións de desaugadoiro do río Sarria, ao seu paso polo núcleo urbano da vila, para a avenida de 500 anos de período de retorno, esta mellora da capacidade de desaugadoiro conséguese por medio do aumento da capacidade hidráulica da sección baixo as pontes e pasarelas existentes, xunto á construción dunhas moutas e a colocación dunha varanda estanca e resistente ao pulo da auga na marxe dereita, capaces de conter a lámina de auga na zona do Dique, comprendida entre a Ponte do Peregrino e a Ponte da rúa Calvo Sotelo.

Descrición

As obras consistiron fundamentalmente na mellora da capacidade de desaugadoiro do río Sarria na zona urbana coñecida como o Malecón. Nesta zona actuouse en dúas pontes, unha pasarela e na canle, onde se eliminou unha illa e rebaixáronse outras que na actualidade constitúen un obstáculo ao fluxo de auga; ademais remodelouse a zona de esparexemento situada na marxe esquerda.

Augas arriba do Malecón actuouse de forma puntual na ponte da rúa Castelao.

A continuación resúmense brevemente as actuacións por zonas.

1. Ponte e acondicionamento da rúa Castelao

1.1. Acondicionamento da rúa Castelao

O acondicionamento da rúa Castelao consistiu na elevación da rasante do viario actual de forma que na zona da ponte sobre o río Sarria consígase un gálibo que permita o desaugadoiro da avenida de deseño.

A sección tipo do viario é de 2 carrís de 3,5 m. de ancho, unha zona de aparcadoiro en liña de 2,5 m. prevista na zona augas abaixo, e dúas beirarrúas de 2,75 m. de ancho. Na zona do taboleiro, a sección tipo redúcese ao eliminarse a zona de aparcadoiro.

1.2. Ponte da rúa Castelao

O encaixe da nova estrutura, que amplía a luz e o gálibo respecto da actual, levouse a cabo por medio dun van de 26 m. entre eixos de apoio en estribos (o actual é de 20,5 m.). O ancho da sección transversal mantense respecto ao actual, de 12,5 m.

A estrutura proposta resolveuse mediante un van isostático de 13 vigas de sección dobre T de formigón pretensado de 0,70 m. de canto, sobre as que apoia unha laxa ?in situ? de espesor mínimo 0,20 m.

2. Actuacións na marxe esquerda. Remodelación do Malecón

No Malecón acondicionouse o paseo, dotándoo dunha varanda resistente de 1 m. de altura e 300 m. de lonxitude en vidro con perfís de aceiro inoxidable. Remodelouse a totalidade do paseo, tratando de romper coa linealidad actual mediante a instalación de canles ranurados de aceiro inoxidable en sentido perpendicular ou en diagonal ao río.

Nesta zona tamén se substituíron as antigas luminarias por ter unha tipoloxía actualmente prohibida, por leds, que presentan unha maior vida útil e requiren un menor mantemento.

3. Actuacións na marxe dereita

Na marxe dereita do río Sarria, augas abaixo de Ponche Ribeira, ampliouse a sección de desaugadoiro mediante a escavación dunha canle que discorre paralelo ao río. O paso peonil pola marxe dereita hase retranqueado ata os edificios máis próximos, elevado sobre a fachada pouco menos de 1m. Pouco máis augas abaixo, o camiño elévase sobre o terreo actual, pasando sobre parte da escalinata do Hotel Alfonso IX, para continuar en terraplén por diante do Centro de Saúde e da súa ampliación. A esta altura do río, substituíuse a pasarela Toleiro por unha nova que non ten apoios na canle e que é compatible coa avenida de deseño. Nesta zona eliminouse a illa na que asintan os cimentos do azud da canle do muíño, que tamén se eliminou, repoñéndose augas abaixo. O resto de illas existentes ata a ponte da rúa Calvo Sotelo escaváronse uns 70 cm., e ocultouse o colector que discorre baixo a canle do muíño.

A ponte da rúa Calvo Sotelo substituíuse por un cun só apoio na illa, que ofreza unha menor resistencia á auga en caso de avenida.

4. Acondicionamento de Ponche Ribeira (Rúa do Peregrino)

A actuación consiste no retranqueo do estribo da marxe esquerda da actual ponte, de forma que se pase dunha luz na contorna dos 8-9 m a unha que rolda os 13-16 m.

O encaixe da estrutura resolveuse por medio dun van de 15,80 m. entre eixos de apoios en estribos. A nova estrutura resolveuse mediante taboleiro mixto aceiro-formigón formado por dúas vigas metálicas de sección caixón de 0,75 m. de canto, sobre as que apoia unha laxa de formigón in situ de espesor mínimo 0,25 m.

5. Pasarela Toleiro

A antiga pasarela substituíuse por unha estrutura formada por un taboleiro de formigón armado construído in situ. Para o alzado da pila e o taboleiro previuse a utilización de formigón branco.

O taboleiro está composto por dous vans de 23,40 m. de luz entre apoios, polo que a lonxitude total da estrutura entre apoios de estribos é de 46,8 m. A sección transversal está formada por unha laxa inferior unida a dúas almas laterais mediante acordos circulares que á súa vez realizan a función de varanda. A dimensión interior do taboleiro é de 3,00 m. e o canto total de 1,62 m.

Foi necesario construír unha pila no centro da canle do río Sarria. A cimentación da pila está formada por unha zapata de 5,00 x 3,30 m., protexida mediante dique da erosión fluvial. Para a pila e o taboleiro previuse a utilización de formigón branco.

Para a execución dos estribos construíronse previamente dúas pantallas de pilotes de 1,25 m. de diámetro.

 

26/05/2014 Comezo das obras de instalación das estacas da pasarela de Toleiro
21/12/2015 Recepción das obras
16/11/2015 Final das obras
16/11/2013 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.