La CHMS realiza una jornada de debate sobre el contenido de los “Documentos Iniciales”, punto de partida del proceso de planificación hidrológica

A CHMS realiza unha xornada de debate sobre o contido dos “Documentos Iniciais”, punto de partida do proceso de planificación hidrolóxica

  • Detalláronse as características da demarcación, o estudo de repercusións da actividade humana no estado das augas superficiais e subterráneas e a análise económica do uso do recurso
  • Tamén se explicou a importancia da participación pública e as fórmulas de consulta para facer efectiva a mesma
Capacidad Embalses

A reserva hidráulica na demarcación do Miño-Sil atópase ao 65,5 por cento de capacidade

  • Actualmente a reserva hidráulica española é de 32.846 hectómetros cúbicos
La CHMS obtiene el informe favorable del Comité de Autoridades Competentes a los trabajos de la evaluación preliminar de riesgo de inundaciones en la demarcación del Miño-Sil

A CHMS obtén o informe favorable do Comité de Autoridades Competentes aos traballos da avaliación preliminar de risco de inundacións na demarcación do Miño-Sil

  • Trátase de enriquecer e mellorar a información do primeiro ciclo para minimizar os efectos negativos das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, as infraestruturas, o medio ambiente e o patrimonio cultural
  • Os tramos seleccionados como Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación ( ARPSIs) de 2º ciclo, inclúen 597,4 km de ríos, repartidos en 26 Agrupacións
Capacidad Embalses

A reserva hidráulica na demarcación do Miño-Sil atópase ao 64,8 por cento de capacidade

  • Actualmente a reserva hidráulica española é de 32.801 hectómetros cúbicos
La Confederación del Miño-Sil inicia los trabajos de mejora de cauce y márgenes del  río Fervedoira a su paso por la ciudad de Lugo

A Confederación do Miño-Sil inicia os traballos de mellora de leito e marxes do río Fervedoira ao seu paso pola cidade de Lugo

  • A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e o presidente da CHMS, Jose Antonio Quiroga, constataron a necesidade desta actuación nunha visita á zona realizada a finais de novembro pasado
  • O tramo de actuación abarca 2,5 km de leito e á finalización do mesmo continuarase no río Rato

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.