Reunión da Comisión de Desencoro da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil

  • Créase unha Comisión de Seguimento, integrada por regadores e técnicos da Confederación, para axustar os caudais á climatoloxía.

  • Así mesmo, ponse en marcha unha campaña de seguimento da calidade das augas, que se desenvolverá a través da Comisaría de Augas.

   

  A Confederación Hidrográfica do Miño - Sil (CHMS), dependente do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, convocou hoxe con carácter de urxencia a Comisión de Desencoro, órgano colexiado ao que lle corresponde deliberar e formular propostas ao presidente do organismo de conca sobre o réxime axeitado de enchedura e baleirado dos encoros e acuíferos, atendendo os dereitos concesionais dos distintos usuarios.

  A urxencia desta convocatoria é debido á baixo pluviometría rexistrado na presente campaña hidrolóxica 2011-2012, na que os encoros de Bárcena e Vilasouto se encontran nunha situación de mínimos históricos que fai necesario realizar un estudo dos recursos dispoñibles para programar unha axeitada satisfacción das demandas, con especial atención ás necesidades da próxima campaña de rego.

  Hai que apuntar que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil xa foi introducindo medidas de explotación para minimizar as saídas de auga dos encoros. En Bárcena, dende o día 17 de xaneiro, restrinxiuse o réxime de turbinar ao mínimo imprescindible para manter o caudal ecolóxico e en Vilasouto, dende o día 28 de decembro, reduciuse o caudal ecolóxico ao mínimo establecido de 100 l/s. Polo tanto, só aténdense os consumos de abastecemento a poboacións e ademais, no caso de Bárcena, a refrixeración da central térmica de Compostilla II.

  Na citada Comisión presentouse unha proposta de caudais en función das achegas previstas, que poden variar, dependendo da climatoloxía nos próximos meses, e por iso faise necesario crear unha Comisión de Seguimento, formada por dous representantes de cada Comunidade de Regadores e dous representantes da CHMS, que se reunirá cada quince días e realizará un contraste desta previsión cos datos reais rexistrados, elaborándose o programa a seguir segundo as disponibilidades de auga.

  Por outra parte, esta Confederación Hidrográfica do Miño-Sil programou unha campaña de seguimento da calidade das augas a través da Comisaría de Augas e, paralelamente, poñerase en coñecemento do Órgano Ambiental das Comunidades Autónomas, por se considera necesario implementar outras medidas que poidan paliar, no posible, os efectos adversos que poidan producirse.

   Descargar PDF

  Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.