O MITECO contribúe ao proceso de avaliación da Directiva Marco da auga e anima a participar a todos os interesados

El MITECO contribuye al proceso de evaluación de la Directiva Marco del Agua y anima a participar a todos los interesados
  • A Comisión Europea está a desenvolver un proceso de avaliación de catro directivas fundamentais para a xestión da auga, ao obxecto de simplificar e mellorar tanto as normas como a súa aplicación para o logro do bo estado das augas
  • A Dirección Xeral da auga está a participar activamente e vai presentar unha resposta consolidada na consulta pública europea, aberta ata o 12 de marzo

A Comisión Europea está a levar a cabo un proceso de avaliación da normativa de augas, denominado “Fitness check- DMA”, que inclúe catro directivas clave na xestión da auga: a Directiva Marco da auga,a Directiva de Inundacións, a Directiva de augas subterráneas e a Directiva de normas de calidade ambiental.

Na propia Directiva Marco da auga establécese que a Comisión Europea debe revisar esta norma como moi tarde dezanove anos desde a súa entrada en vigor, prazo que se cumpre o 22 de decembro deste ano.

O obxectivo deste proceso de avaliación é identificar os temas onde facer unha simplificación e unha mellora tanto das directivas como da súa aplicación por parte dos Estados membros e de todos os axentes involucrados. Este proceso está a desenvolverse desde o catro trimestre de 2017 ata o terceiro trimestre de 2019 e culminará coa presentación dun informe final por parte da Comisión Europea.

Durante este proceso estudaranse, mediante a aplicación de cinco criterios de avaliación, a relevancia, a eficacia, a eficiencia, a coherencia e o valor engadido a nivel europeo que proporcionou a existencia destas directivas desde a súa transposición ao dereito interno de cada país, ata a súa posta en marcha para a consecución dos obxectivos apuntados en cada unha delas.

Unha contribución substancial a esta revisión son os resultados dos informes de avaliación dos plans hidrolóxicos de conca de segundo ciclo (2015-2021) e os plans de xestión do risco de inundación de primeiro ciclo (2015-2021), que foron adoptados e publicados pola Comisión Europea o pasado 26 de febreiro.

A Comisión Europea ha aberto un proceso de consulta pública ata o próximo 12 de marzo sobre o proceso de avaliación “Fitness check- DMA”. Para solicitar as achegas de todos os axentes interesados e da sociedade, deseñou un cuestionario, que está dispoñible en todos os idiomas oficiais da Unión Europea.

A Dirección Xeral de Auga do Ministerio para a Transición Ecolóxica está a traballar con todas as administracións competentes en augas, tanto en concas intercomunitarias como intracomunitarias, na elaboración dunha resposta ao cuestionario. Dita resposta será colgada na web habilitada para o proceso de revisión e será pública.

No seguinte enlace web pode atoparse o cuestionario en español, que poden encher todos os axentes sociais, económicos e ambientais interesados na xestión da auga, así como calquera cidadán: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/water-fitnesscheck-publicconsultation-2018

Descargar PDF

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.