A CHMS somete a consulta pública a revisión da delimitación de zonas con risco potencial de inundación na demarcación do Miño-Sil

La CHMS somete a consulta pública la revisión de la delimitación de zonas con riesgo potencial de inundación en la demarcación del Miño-Sil

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Organismo autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, acorda a apertura do período de consulta pública para a “Revisión e actualización da avaliación preliminar do risco de inundación ( EPRI) na parte española da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil”, por un prazo de tres meses, tal e como publicou onte o Boletín Oficial do Estado.

O obxectivo destes traballos é revisar e actualizar a información obtida durante os anos 2011-2017 que se reflectía na primeira EPRI para enriquecer e mellorar o coñecemento da conca, mediante a obtención de toda a información influente que se xerou, tanto desde o Organismo de conca como a través de consultas ás distintas administracións competentes, e incluíndo, ademais, os datos obtidos despois de novos episodios de inundación que provocaron danos en bens neste novo período, así como a información dos efectos do cambio climático.

A proposta final da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para os tramos seleccionados como Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación ( ARPSIs) de 2º ciclo consta de 586,58 km de ríos, repartidos en 26 Agrupacións.

A continuación detállanse as modificacións en canto ás ARPSIs do primeiro ciclo de estudo:

• 464,53 km corresponden a ARPSIs que se manteñen iguais que no primeiro ciclo.
• 51,03 km corresponden a ARPSIs que se ampliaron respecto ao primeiro ciclo, supoñendo a ampliación un total de 26,02 km con respecto ao valor inicial.
• 71,02 km corresponden a ARPSIs que se propuxeron novas o 2º ciclo
• 0,42 km de ARPSIs do primeiro ciclo elimináronse.

cuadro noticia 19092018

Esta documentación permanecerá exposta durante tres meses e durante este período os interesados poderán formular alegacións, comentarios e suxestións, a través dos rexistros aos que se refire o art. 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, todo iso co obxectivo de enriquecer ou mellorar a documentación obxecto de exposición.

A información estará a disposición dos interesados na oficina da CHMS situada na Rúa Progreso, 6, de Ourense, ou a través da páxina web do Organismo: https://www.chminosil.es/es/component/content/article/80-chms/1760-informacion-publica-de-la-revision-y-actualizacion-de-la-evaluacion-preliminar-del-riesgo-de-inundacion-epri-2-ciclo20180918

 Descargar PDF

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.