Plan de Xestión de Riscos de Inundación 2016-2021 Versión Consello da Auga

De acordo coa Resolución da Dirección Xeral da auga, de 29 de decembro de 2014 (BOE de 30 de decembro de 2014) someteuse ao trámite de consulta pública durante un período de tres meses (a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio) até o 30 de marzo de 2015, do Proxecto de Plan de Xestión do Risco de Inundación da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental), en cumprimento dos artigos 13.3 e 14.3 do Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación.

Tras o citado período de consulta pública, e tras a avaliación das propostas, observacións e suxestións presentadas, exponse os documentos que conforman o citado Proxecto de Plan de Xestión do Risco de Inundación, e o seu Estudo Ambiental Estratéxico (EAE), consolidados:

PLAN DE XESTIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

 

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.