• imprimir

Proxecto de Plan Hidrolóxico da parte española da demarcación hidrográfica do Miño-Sil 2016-2021 (consulta pública rematada)

De acordo coa Resolución da Dirección General del Agua, de 29 de decembro de 2014 (BOE de 30 de decembro de 2014)iníciase o período de consulta pública durante seis meses (a contar dende o día seguinte á publicación do anuncio) ata o 30 de xuño de 2015, da proposta de proxecto de revisión de plan hidrolóxico (ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e o seu Estudo Ambiental Estratéxico asociado (artigos 20 e 21 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental).

Durante o citado prazo, poderanse formular as oportunas observacións e suxestións dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Os documentos que conforman o proxecto de novo plan hidrolóxico (seguindo a estrutura formal sinalada no artigo 81 do Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica) e o seu Estudo Ambiental Estratéxico (EAE), pódense consultar nos seguintes enlaces:

MEMORIA e ANEXOS:

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN E ANTECEDENTES (PDF-1,08MB)

2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN XERAL DA DEMARCACIÓN (PDF-19,9MB)

ANEXO 1: MASAS DE AUGA MOI MODIFICADAS (PDF-78,1MB)
ANEXO 2: INVENTARIO DE RECURSOS (PDF-7,52MB)
ANEXO 3: FICHAS DAS MASAS DE AUGA (PDF-116MB)

3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE USOS, DEMANDAS E PRESIÓNS (PDF-103MB)

4. CAPÍTULO IV: RESTRICCIÓNS AO USO, PRIORIDADES DE USOS E ASIGNACIÓN DE RECURSOS (PDF-18,3MB)

5. CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN E MAPAS DAS ZONAS PROTEXIDAS (PDF-9,07MB)

6. CAPÍTULO VI: PROGRAMAS DE CONTROL DAS MASAS DE AUGA (PDF-17,2MB)

7. CAPÍTULO VII: VALORACIÓN DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA (PDF-7,57MB)

8. CAPÍTULO VIII: OBXECTIVOS MEDIOAMBIENTAIS E EXENCIÓNS (PDF-1,28MB)

9. CAPÍTULO IX: RECUPERACIÓN DE COSTES DOS SERVIZOS DA AUGA (PDF-752KB)

10. CAPÍTULO X: PLANS E PROGRAMAS RELACIONADOS (PDF-331KB)

11. CAPÍTULO XI: PLANS DEPENDENTES: SEQUÍAS E INUNDACIÓNS (PDF-8,41MB)

12. CAPÍTULO XII: PROGRAMA DE MEDIDAS (PDF-1MB)

13. CAPÍTULO XIII: PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PDF-157MB)

14. CAPÍTULO XIV: SEGUEMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO (PDF-1,21MB)

15. CAPÍTULO XV: LISTADO DE AUTORIDADES COMPETENTES (PDF-512KB)

16. CAPÍTULO XVI: REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO PLAN (PDF-12,9MB)

17. CAPÍTULO XVII: PUNTOS DE CONTACTO E PROCEDEMIENTOS PARA OBTER INFORMACIÓN (PDF-133KB)

NORMATIVA (PDF-1MB)

ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-5,55MB)

RESUMO NON TÉCNICO DO ESTUDO AMBIENTAL ESTRATÉXICO (PDF-2,01MB)

Tamén se pode consultar a documentación na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio, http://www.magrama.gob.es/es/

Froito da mesma Resolución de 29 de diciembre de 2014 (BOE 30 de diciembre de 2014), pusóse a consulta pública o proxecto de plan de xestión do risco de inundación (PGRI), da parte española da Demarcación que se pode consultar en: http://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/plan-de-gestion-de-riesgos-de-inundacion, así como na sede da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en Rúa de Curros Enríquez, 4-2º; 32003 Ourense e na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, http://www.magrama.gob.es/es/

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.