PROXECTO DE REVISIÓN DO PLAN ESPECIAL DE SECAS DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL (AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA)

Meandro Miño-Sil

De acordo co Anuncio da Dirección General del Agua, do 27 de marzo de 2023, (BOE do 30 de marzo de 2023) iníciase o período de audiencia e información pública durante tres meses (conforme ao artigo 83.quater do Regulamento da Planificación Hidrolóxica) ata o 30 de xuño de 2023, da Proposta de proxecto de revisión do Plan Especial de Seca da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e do documento ambiental estratéxico referente ao proceso de avaliación ambiental estratéxica asociado ao mísmo (artigo 29 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental).

Dentro dese prazo, poderanse realizar as aportacións e formular cantas observacións e suxestións se estimen convenientes dirixidas á Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

Os documentos que conforman o proxecto do novo plan especial de seca e o seu documento ambiental estratéxico (DAE, artigo 29 da Lei 21/2013), pódense consultar nos seguintes enlaces:

MEMORIA PLAN ESPECIAL DE SECA DA PARTE ESPAÑOLA DA DH MIÑO-SIL

ANEXOS Á MEMORIA

ANEXO I. RÉXIME DE CAUDAIS ECOLÓXICOS MÍNIMOS EN SITUACIÓNS ORDINARIAS E DE SECA PROLONGADA. CAUDAIS DE DESENCORO.

ANEXO II. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA.

ANEXO III. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS DE AQUATOOL.

ANEXO IV. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-2018. FICHAS ANÁLISE SPI.

ANEXO V. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 2019-2023.

ANEXO VI. FICHAS SOBRE A AVALIACIÓN DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DA ESCASEZA CONXUNTURAL.

ANEXO VII. COMPARACIÓN DO ÍNDICE DE SECA PROLONGADA CO CUMPRIMENTO DO RÉXIME DE CAUDAIS ECOLÓXICOS DAS APORTACIÓNS NATURAIS.

ANEXO VIII. FICHAS DOS PLANS DE EMERXENCIA DE SISTEMAS DE ABASTECEMENTO QUE ATENDEN A MÁIS DE 20.000 HABITANTES.

ANEXO IX. RECORTES DE PRENSA DO EPISODIO DE SECA DO ANO 2022

ANEXO X. INFORMES POST-SECA.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.