• imprimir

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambente adopta medidas e plans de actuación con motivo do periodo estival 2012

 

  • As medidas forman parte do acordo aprobado polo Goberno en materia de aproveitamento de auga e protección da saúde
  • As obras de emerxencia da Dirección Xeral da Agua para mitigar problemas hídricos supuxeron un esforzo inversor en 2011 de máis de 12,4 millóns de euros

O Consello de Ministros autorizou ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA) un plan de medidas urxentes e de actuacións con motivo do período estival para 2012.

Estas medidas forman parte do plan global que, desde o ano 2004, vén adoptando o Goberno para os distintos departamentos e que, no caso do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, céntranse fundamentalmente en paliar os efectos negativos do incremento das temperaturas e outros fenómenos propios do verán sobre os recursos hídricos e a saúde dos cidadáns.

AUGA

A data de 29 de maio de 2012, a reserva hidráulica está ao 66,8% da súa capacidade. Actualmente hai 37.128 hm3 de auga embalsada, o que representa unha diminución de 7.902 hm3 (-17,54%) con respecto aos niveis do ano anterior, diminución que afecta fundamentalmente á vertente atlántica. No entanto, o nivel de auga embalsada atópase en niveis similares ás medias do últimos cinco e dez anos, o que permite afrontar o período estival con garantías.

A pesares da aceptable situación dos encoros, todas as Confederacións Hidrográficas teñen en marcha, durante este ano, os correspondentes Plans Especiais de Prevención e Xestión da Seca, aprobados por Orde MAM/698/2007, de 21 de marzo, nos que se establecen os indicadores hidrológicos cos seus limiares de seca; as distintas medidas a adoptar en cada fase, a incorporación dos principais axentes económicos, sociais e Administracións con competencias nos debates e toma de decisións en relación coa xestión da auga e a determinación das concas en situación de escaseza de recursos.

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente basea a súa política de auga nun uso eficiente do recurso. Un dos seus principais eixos de actuación é o de satisfacer as demandas de abastecemento no consumo de auga de boca.

Máis aló das medidas de xestión que leva a cabo ao longo de todo o ano, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente atópase en disposición de afrontar aquelas emerxencias que poidan producirse durante a época estival e que poñan en risco a garantía de abastecemento, necesidades que, a priori, non é posible cuantificar.

Por outra banda, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente levou a cabo medidas de xestión e obras de emerxencia na realización de infraestruturas para evitar, entre outros, o desabastecemento no consumo de auga de boca e a defensa contra as inundacións e riadas. As obras de emerxencia da Dirección Xeral da auga, que se abordaron ante a imposibilidade de mitigar con medidas de xestión os problemas hídricos, supuxeron un esforzo investidor global durante 2011 de 12.460.000 euros.

AXENCIA ESTATAL DE METEOROLOXÍA

Diariamente, a Axencia Estatal de Meteoroloxía proporcionará as temperaturas esperadas para ese día e as predicións para o cinco seguintes, máximas e mínimas. Esas temperaturas proporcionaranse a nivel de desagregación de Comunidade Autónoma e provincia. A Comisión Interministerial, en función das series temporais de temperaturas dispoñibles, valorará os limiares a partir dos cales se porá en contacto coa Comunidade Autónoma afectada para pór en marcha conxuntamente con ela as medidas previstas no nivel correspondente.

Para mellorar e fortalecer a capacidade do sector sanitario para afrontar a loita contra o cambio climático, desde os Ministerios de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, creouse o Observatorio de Saúde e Cambio Climático, como instrumento de análise, diagnóstico, avaliación e seguimento dos impactos do cambio climático na saúde pública e no Sistema Nacional de Saúde, para axudar á toma de decisións, priorizar problemas e propor accións que os resolvan.

Polo que respecta ao verán pasado, a Axencia Estatal de Meteoroloxía emitiu diversos avisos por temperaturas extremas, de acordo co determinado no Plan nacional de predición e vixilancia de fenómenos meteorolóxicos adversos, Meteoalerta. Concretamente emitíronse 1.073 avisos de nivel amarelo e 120 de nivel laranxa, aínda que non houbo ningún aviso de nivel vermello. Ao comezo do verán, os días 24 e 25 de xuño, emitíronse dous Avisos Especiais pola onda de calor que afectou a todo o país salvo ás rexións mediterráneas, alcanzándose os 40º en puntos do cantábrico oriental e interior de Galicia.

Descargar PDF

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.